Rejestry Sądowe

Punkt Informacji Krajowego Rejestru Karnego

Punkt wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego mieści się na parterze budynku Sądów i Prokuratur, (pok. nr 17).

telefon kontaktowy/fax:

Dane adresowe:
Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Koszt wydania zaświadczenia z KRK:  30 zł (dotyczy zarówno osoby fizycznej jak i podmiotu zbiorowego - spółki, stowarzyszenia itp.

                                    

Szczegółowe informacje na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości:

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości - KRK

UWAGA: zgodnie z "Wykazem punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego" zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. nr 198, poz. 1930 z późn. zm.) tutejszy punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego adminstracyjnie podlega Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu, dlatego też wszelkie pytania w przedmiocie interpretacji przepisów i zasad dotyczacych wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego prosimy kierować na adres korespondencyjny Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

sadokregowy@tarnobrzeg.so.gov.pl

Punkt Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

Kierownik: Pani Małgorzata Baska

Punkt wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego mieści się na parterze budynku Sądów i Prokuratur, przy głównym wejściu (pok. nr 15).

telefon kontaktowy/fax:

(0-15) 688-25-00

e-mail: monitor@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Dane adresowe:
Punkt Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wtorek - piątek: w godzinach od 7.30 do 15.30

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi scentralizowaną, informatyczną bazę danych, która składa się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.
Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 Nr 168, poz. 1186 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Działa w oparciu o Centralną Informację KRS składającąj się z Centralnej Informacji i oddziałów,  które zajmują się wydawaniem odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz udzielają informacji z rejestru po złożeniu wniosku w postaci papierowej, elektronicznej, a także udostępniają drogą elektroniczną, za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru wraz z możliwością ich wydruku.

Ponadto Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych podmiotach, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.
 
Monitor Sądowy i Gospodarczy

„Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
 
Jego wydawaniem zajmuje się
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Zarejestrowani ogłoszeniodawcy mają możliwość bezpośredniego złożenia ogłoszenia drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie
http://pdi.ms.gov.pl

UWAGA
Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 499) zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 

OPŁATY

Opłata za opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest stała i wynosi 100 zł (za ogłoszenie pierwszego wpisu) i 250 zł (za ogłoszenie kolejnych wpisów).

Ogłoszenia wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu są wolne od opłat.

Opłata za opublikowanie ogłoszenia w toku postępowania sądowego (np. o stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenia, uznania za zmarłego, stwierdzenia zgonu, umorzenie weksla, złożenia kwoty do depozyty sądowego, postępowania upadłościowego i naprawczego) jest stała i wynosi 500 zł.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. cena za egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej (do wyboru: w formie zapisu na płycie CD lub informacji mailowej)- wynosi: 14,76 zł (w tym 23 % VAT).

UWAGA!

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych nie współpracuje z „Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” ani z „Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, oraz żadnymi innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.
 
 
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-05-04 12:27
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-09-18 15:56
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 154