Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nisku został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1404), jako jeden z sądów w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 Sąd Rejonowy w Nisku stanowi element władzy sądowniczej powołanej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej mocą Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015.133.j.t. ze zm.) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi, wśród których wymienić należy w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22 z póź., zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-08-25 12:41
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:35
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 180