Ogłoszenia

2022-06-29
Sygn. akt I N. 131/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2022 r.,…
2022-06-21
Sygn. akt I N. 167/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2022 r.,…
2022-06-13
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla…
2022-06-13
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 5 o…
2022-06-10
Sygn. akt I Nc. 115/22 P O S T A N O W I E N I E dnia 07 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2022-06-10
Sygn. akt I Nc. 396/21 upr. P O S T A N O W I E N I E dnia 07 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman…
2022-06-10
Sygn. akt I N. 154/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2022 r.,
na…
2022-06-10
Sygn. akt I N. 153/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2022 r.,
na…
2022-06-10
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32 tel. (15)8412048, 8413500
Nisko, dnia 30.05.2022 r. Sygn. akt I N 130/22
O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w…
2022-06-10
Sygn. akt I N. 155/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2022 r., na…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d