Ogłoszenia

2023-12-01
Sygn. akt I Ns 76/23
P O S T A N O W I E N I E…
2023-12-01
Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 32
37-400 Nisko
(15) 841 20 48
________________________________________________________________________________
Nisko, dnia 24…
2023-12-01
Dnia 16.11. 2023r Sygn. akt I Ns. 216/22 O G Ł O S Z E N I E
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa
z wniosku Janiny Woś o stwierdzenie nabycia…
2022-12-05
Sąd Rejonowy w Nisku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
Dnia 14 listopada 2022 r.
Sygn. akt III.Nsm. 334/22
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono…
2020-12-11
 
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla…
2020-09-23
 
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla…
2020-09-23
 
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla…
2020-09-23
O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 204/20 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem…
2020-07-31
 
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 16…
2020-06-23
 
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid.…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d