ogłoszenie I Ns 512/21

                                                                       
Nisko, dnia 14 stycznia 2022  Sygn. akt  I Ns 512/21
                                          
O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 512/21 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej  w miejscowości Nowa Wieś gmina Harasiuki o numerze ewidencyjnym 1852 o powierzchni ok. 0,1411 ha w miejsce Jadwigi Szczębary. 

    Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.

                                                                                       PSR Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-01-18 12:16
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-01-18 12:16
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 31