Wzory i formularze

NAZWA WZORU MS WORD PDF
Pozew o alimenty
Pozew o eksmisję
Pozew o obniżenie alimentów
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
Pozew o zapłatę
Wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku
Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za opiekę
Wniosek o rozłożenie na raty grzywny
Wniosek o rozstrzygniecie w istotnych sprawach dziecka
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku bez dzieci po 27-06-09
 Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z dziećmi
 Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
 Wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku w sprawach cywilnych
 Wniosek o uzasadnienie w sprawie karnej
Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu
Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
 Wniosek o zasiedzenie nieruchomości
 Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
 Wniosek o zgodny dział spadku
 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawach karnych
 Wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawach cywilnych
Wniosek o ustanowienie oskarżycielem posiłkowym
 Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
Wzór pełnomocnictwa
Wniosek o wgląd do akt
 Wniosek o wydanie orzeczenia

 Wniosek o wydanie zgody na wykonanie fotokopii

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Rejestr zmian