Ogłoszenie III.Nsm. 334/22

Sąd Rejonowy w Nisku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Dnia 14 listopada 2022 r.

Sygn. akt III.Nsm. 334/22

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Bartłomieja Dudy – adwokata z Kancelarii Adwokackiej w Nisku pl. Wolności 10  

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku uczestnika

 

Marcina Urbanika s. Ryszarda

                     (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu)   

             

ostatnio zamieszkałego Nowa Wieś 40, 37-400 Nisko

w sprawie z wniosku Katarzyny Jarosz

z uczestnictwem Marcina Urbanika

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

Sygn. akt III.Nsm. 334/22

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

 

S ę d z i a:

E. Kopczyńska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-12-05 14:52
Wytworzył:
Administrator
Publikacja w dniu: 2022-12-05 14:52
Opublikował:
Administrator
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 161