ogłoszenie I Ns 475/22

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48 w. 213 Nisko, dnia 10 stycznia 2023r. Sygn. akt I Ns 475/22
O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Emila Żaka i Danuty Hetel o stwierdzenie nabycia spadku po Michale Sądeju ostatnio stale zamieszkałym w Starym Narcie, zmarłym dnia 8 października 2022 r.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Sądu zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Sędzia: Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-01-11 13:39
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-01-11 13:39
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 68