ogłoszenie I Ns 42/24

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48
Dnia 10 maja 2024 r.
Sygn. akt I Ns 42/24
O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
ustanowić kuratora procesowego dla wierzycieli, którzy nie są znani w osobie Magdaleny Domańskiej-Gaweł, pracownika tut. Sądu;
w sprawie z wniosku Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
złożenie do depozytu
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : Katarzyna Babij

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-05-14 14:01
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2024-05-14 14:01
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 29