Ogłoszenia

2023-01-24
Sygn. akt I C. 102/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 16 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2023-01-11
Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48 w. 213 Nisko, dnia 10 stycznia 2023r. Sygn. akt I Ns 475/22
O G Ł O S Z E N I E Sąd…
2023-01-03
Sygn. akt I N. 257/22 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2022 r.,
na…
2023-01-02
Sygn. akt I Nc. 361/22 upr. P O S T A N O W I E N I E dnia 15 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman…
2023-01-02
Sygn. akt: I Ns 449/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 grudnia 2022 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz…
2022-12-30
sygn. akt I Ns. 85/22 dnia 28.12.2022r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 27.12.2022r.zezwolił dłużnikowi Gminie Nisko na złożenie do depozytu sądowego…
2022-12-30
sygn. akt I Ns. 52/22 dnia 28.12.2022r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 13.12.2022r.zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego…
2022-12-30
sygn. akt I Ns. 564/21 dnia 28.12.2022r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 13.12.2022r.zezwolił dłużnikowi Gmina Nisko na złożenie do depozytu sądowego…
2022-12-05
Sąd Rejonowy w Nisku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
Dnia 14 listopada 2022 r.
Sygn. akt III.Nsm. 334/22
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d