Ogłoszenia

2021-09-15
Dnia  11.08.2021r    Sygn. akt I Co. 29/21  O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego
ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego…
2021-09-03
sygn. akt I C. 9/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 03 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-09-03
Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 468/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Butryn córce Józefa i Stefanii, urodzonej dnia 24.06.…
2021-09-03
Sygn. akt I C. 301/20 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 03 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-09-03
Sygn. akt I C. 30/21   P O S T A N O W I E N I E   Dnia 03 sierpnia 2021 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2021-09-03
ygn. akt I Ns. 158/20 P O S T A N O W I E N I E   Dnia 03 sierpnia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2021-09-03
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa INs. 64/21 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.275,00 zł (trzy tysiące dwieście…
2021-08-24
Sygn. akt I Nc. 25/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 27 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-08-24
Sygn. akt I C. 11/21 P O S T A N O W I E N I E   Dnia 30 lipca 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:    Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-08-17
Dnia  6.08.2021r   Sygn. akt Ns. 468/18 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d