Ogłoszenia

2023-03-14
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 542/21 z wniosku Ryszarda Hetnara o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych…
2023-03-14
Dnia 8.03.2023r. Sygn. akt I Ns. 580/21 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 580/21 z wniosku Dominiki Andres o…
2023-03-01
Sygn. akt I C. 211/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 28 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2023-02-27
Sąd Rejonowy w Nisku  I Wydział Cywilny 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32 tel. (15) 841 20 48 w. 213                          Nisko, dnia 24 lutego 2023 roku Sygn. akt I N 25/23…
2022-12-05
Sąd Rejonowy w Nisku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
Dnia 14 listopada 2022 r.
Sygn. akt III.Nsm. 334/22
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
2021-03-22
Dnia  12.03.2021r   Sygn. akt I  Ns.64/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpcI.    ustanowić kuratora…
2021-03-19
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 459/19 z wniosku Krystyny Oczkowskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności w 2/3 częściach …
2021-03-10
Sygn. akt I Ns. 374/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman…
2021-02-25
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 490/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Emilii Małek, córce Wojciecha i Emilii, urodzonej dnia…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d