I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny

Przewodniczący wydziału: SSR Paweł Mazurkiewicz

Bożena Wołoszyn - Kierownik I Wydziału Cywilnego
tel. 15 843-61-23, kom:. 602 338 775 e-mail: cywilny@nisko.sr.gov.pl

3 Maja 32, 37-400 Nisko (budynek Ksiąg Wieczystych)

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów

ZAKRES SPRAW:

W wydziale cywilnym rozpatrywane są sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

W trybie procesowym, w szczególności sprawy o:

 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych;
 • naruszenie posiadania;
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego;
 • opróżnienie lokalu użytkowego;
 • wydanie nieruchomości;
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
 • unieważnienie aktu notarialnego;
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ;
 • roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;

W postępowaniu nieprocesowym, w szczególności sprawy o:

 • rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • podział majątku wspólnego;
 • zasiedzenie;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • zniesienie współwłasności;
 • rozgraniczenie;
 • uznanie za zmarłego;
 • stwierdzenie zgonu;

W postępowaniu egzekucyjnym rozpoznawane są w szczególności sprawy:

 • w przedmiocie nadzoru Sądu z urzędu nad komornikiem;
 • w przedmiocie egzekucji sądowej;
 • nadanie klauzuli wykonalności;
 • zwolnienie od kosztów sądowych;
 • ze skargi na czynności komornika;
 • wyłączenie sędziego;
 • wyjawienie majątku;
 • w przedmiocie egzekucji z nieruchomości; przez zarząd tymczasowy; przez sprzedaż przedsiębiorstwa; przez sprzedaż gospodarstwa rolnego;
 • wyznaczenie organu egzekucyjnego;
 • wyznaczenie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów notarialnych i w sprawach w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • skargi na odmowę dokonania przez notariusza czynności cywilnoprawnej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 08:26
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-12-11 08:15
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 7 929