E-SĄD

Ważnym momentem dla polskiego sądownictwa było utworzenie z dniem 1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie XVI Wydziału Cywilnego (e-Sądu) na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy-Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156 z. późn. zm.)

Sąd ten rozpoznaje pozwy wnoszone drogą elektroniczną w postępowaniu upominawczym (e-Sąd). Właściwością tego sądu jest obszar całego kraju.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 1; działu VIII tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Powód (strona, która wnosi pozew) komunikuje się z e-sądem wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego systemu. Po zarejestrowaniu na platformie www.e-sad.gov.pl , powód może złożyć pozew oraz inne pisma procesowe do e-sądu. Pisma procesowe przesyłane w tradycyjny sposób (pocztą) pozostają bezskuteczne.

Pozwany ma możliwość wyboru sposobu komunikacji z e-sądem elektroniczny (dedykowany system) lub tradycyjny (pisma przesyłane droga pocztową). Jeśli jednak pozwany zdecyduje się na komunikację elektroniczną, staje się to wyłączną drogą.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego na wydruku weryfikacyjnym.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

System dostępny na stronie:

https://www.e-sad.gov.pl/

 INFORMACJA

Widząc potrzebę większego informowania społeczeństwa o istocie elektronicznego postępowania upominawczego Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło inicjatywę przygotowania broszury w postaci elektronicznej, która przybliży samo postępowanie oraz sposoby ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.

Pobierz broszurę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-24 10:07
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-03-22 12:53
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 912