postanowienie I Nc 365/22

Sygn. akt I Nc 365/22 upr. POSTANOWIENIE Dnia 17 października 2023 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Babij
Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa
po rozpoznaniu w dniu 17 października 2023 r. w Nisku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie przeciwko Arturowi Sali
o zapłatę kwoty 80 złotych
postanawia
umorzyć postępowanie na podstawie przepisu art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.
Sędzia Katarzyna Babij
Pouczenie:
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części.
Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-10-18 11:01
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-10-18 11:01
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 89