ogłoszenie I Ns 341/20

                                                                       
 Nisko, dnia 6 października 2021

Sygn. akt  I Ns 341/20 

                                             

O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 341/20  o nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Maziarni oznaczonych nr ewidencyjnymi: 28,89,295,296,459,495,498,609,613,730,733,799/2,799/5,800,805/2,805/5,806,947,948,1036,1227/2,1227/3 i 1228  oraz nieruchomości położonych w miejscowości Huta Stara o nr eiwdencyjnych: 12,98,123 o łącznej wartości 144,416 zł  w miejsce Jana Frąka i Agnieszki Frąk.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.    PSR Anna Lipiarz
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-10-13 10:34
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2021-10-13 10:34
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 25