postanowienie I Ns 425/23

Sygn. akt I Ns 425/23
P O S T A N O W I E N I E Dnia 13 lutego 2024 roku
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Babij
po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2024 roku w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Magdaleny Rosy-Wojnickiej z udziałem Krzysztofa Rosy, Stanisławy Rosy, Anety Rosy
o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Rosie (BRONISŁAW ROSA)
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Anety Rosy w osobie pracownika sądu Magdaleny Domańskiej-Gaweł, II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Nisku i Urzędu Gminy Jarocin,III. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty ogłoszenia. Przewodnicząca: sędzia Katarzyna Babij

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-02-14 09:10
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2024-02-14 09:10
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 59