ogłoszenie I Ns 455/22

Dnia 01.03.2024r.
Sygn. akt I Ns 455/22
O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc

ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Dariusza Ślązaka w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;

w sprawie z wniosku Marleny Wierzbickiej
z udziałem Barbary Dąbek, Dariusza Ślązaka
o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Szabat

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia :

Dnia 01.03.2024r.Sygn. akt I Ns 455/22 O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc
ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Dariusza Ślązaka w osobie adwokata Szczepana Głuszaka;
w sprawie z wniosku Marleny Wierzbickiej z udziałem Barbary Dąbek, Dariusza Ślązaka
o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Szabat
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-03-12 13:10
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2024-03-12 13:10
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 36