Ogłoszenie I Ns 216/22

Dnia 16.11. 2023r Sygn. akt I Ns. 216/22 O G Ł O S Z E N I E
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa
z wniosku Janiny Woś o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Jeżowem, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1688, 1690 oraz udziału w 13/35 części w prawie własności nieruchomości położonej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1670/2-w drodze zasiedzenia,
dla których nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 120.000 złotych.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”; SSR D. Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-12-01 10:31
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-12-01 10:31
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 32