Ogłoszenie I Ns 580/21

Dnia 8.03.2023r. Sygn. akt I Ns. 580/21 O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 580/21 z wniosku Dominiki Andres o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Golcach gmina Jarocin, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 988, 995, 610, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 2.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia Dorota Korman- Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-03-14 08:14
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-03-14 08:14
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 36