Ogłoszenie I Ns. 435/19

Sygn. akt I Ns. 435/19  P O S T A N O W I E N I E    Dnia 06 września 2021 r.   Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska     po rozpoznaniu w dniu  06 września 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stanisława Smendera z udziałem Krystyny Błądek,  rzysztofa Smendera, Elżbiety Siudak, Marii Smender o dział spadku po Anieli Smęder, po Czesławie Smenderze i zniesienie współwłasności na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a ;
z a w i e s i ć   postępowanie. Przewodnicząca:    Dorota Korman-Włodarska  Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.
Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-10-01 13:39
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-10-01 13:39
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 33