Ogłoszenie I Ns 165/22

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns 165/22 z wniosku Gminy Ulanów o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 952/1, o powierzchni 2,4497 ha, położonej w Ulanowie gmina Ulanów, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 30.000 złotych.    Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”; Sędzia D. Korman- Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-02-22 08:57
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-02-22 08:57
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 25