Ogłoszenie I N 25/23

Sąd Rejonowy w Nisku  I Wydział Cywilny 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32 tel. (15) 841 20 48 w. 213                          Nisko, dnia 24 lutego 2023 roku Sygn. akt I N 25/23                                     

O G Ł O S Z E N I E  Sąd Rejonowy w  Nisku - I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Stanisława Maziarza
o wykaz inwentarza ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza po Romanie Maziarzu numer PESEL 55011708137, ostatnio zamieszkałego pod adresem ul. Suchelaski 11, Wólka Tanewska, 37-410 Ulanów, zmarłego dnia 9 sierpnia 2021 roku. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.  Uprawdopodobnieni spadkobiercy uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-02-27 07:48
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2023-02-27 07:48
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 51