Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I C 168/20 2020-11-02 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 402/19 2020-11-02 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 4/20 2020-11-02 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 148/20 2020-11-02 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 149/20 2020-11-02 - 11:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 355/19 2020-11-02 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 479/19 2020-11-02 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 277/20 2020-11-02 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 171/17 2020-11-02 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 59/19 2020-11-03 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I C 79/20 2020-11-03 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I C 237/19 2020-11-03 - 12:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 288/20 2020-11-03 - 12:40 17 Anna Lipiarz
I C 174/20 2020-11-03 - 13:10 17 Anna Lipiarz
I Ns 110/20 2020-11-04 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 143/20 2020-11-04 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 230/15 2020-11-04 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 322/19 2020-11-05 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 30/20 2020-11-05 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 222/19 2020-11-05 - 10:00 17 Monika Zań
I C 418/19 2020-11-05 - 11:00 17 Monika Zań
I C 55/20 2020-11-05 - 11:30 17 Monika Zań
I C 444/18 2020-11-05 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 371/19 2020-11-05 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 181/20 2020-11-06 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 247/20 2020-11-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 314/20 2020-11-06 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 238/20 2020-11-06 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 310/18 2020-11-06 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 213/20 2020-11-06 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 355/19 2020-11-09 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 76/20 2020-11-09 - 09:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 52/20 2020-11-09 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 69/20 2020-11-09 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 379/15 2020-11-09 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 307/16 2020-11-09 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 171/20 2020-11-13 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 215/20 2020-11-13 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 403/16 2020-11-13 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 738/15 2020-11-13 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 219/20 2020-11-13 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 175/20 2020-11-13 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 150/20 2020-11-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 141/18 2020-11-16 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 273/20 2020-11-16 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 758/15 2020-11-16 - 12:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/15 2020-11-16 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 128/20 2020-11-17 - 09:00 216 Monika Zań
I C 119/20 2020-11-17 - 09:30 216 Monika Zań
I C 44/20 2020-11-17 - 10:30 216 Monika Zań
I C 424/19 2020-11-17 - 11:30 216 Monika Zań
I C 269/19 2020-11-17 - 12:00 216 Monika Zań
I C 401/19 2020-11-17 - 12:30 216 Monika Zań
I C 120/20 2020-11-17 - 13:00 216 Monika Zań
I C 408/19 2020-11-17 - 13:30 216 Monika Zań
I Ns 1010/15 2020-11-18 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 147/20 2020-11-18 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 476/19 2020-11-18 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 349/19 2020-11-18 - 13:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 213/20 2020-11-19 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 477/19 2020-11-19 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 113/19 2020-11-19 - 10:00 17 Monika Zań
I C 174/17 2020-11-19 - 10:30 17 Monika Zań
I C 113/20 2020-11-19 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 416/19 2020-11-19 - 11:30 17 Monika Zań
I C 369/18 2020-11-19 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 219/20 2020-11-20 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 242/20 2020-11-20 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 173/18 2020-11-20 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 37/20 2020-11-23 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 144/20 2020-11-23 - 09:35 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 69/20 2020-11-23 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 421/19 2020-11-23 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 409/19 2020-11-23 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 197/18 2020-11-23 - 12:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 106/19 2020-11-23 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 172/20 2020-11-24 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 1/20 2020-11-24 - 09:00 216 Monika Zań
I C 149/20 2020-11-24 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 107/20 2020-11-24 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I C 188/20 2020-11-24 - 10:30 216 Monika Zań
I C 235/19 2020-11-24 - 11:00 216 Monika Zań
I C 192/20 2020-11-24 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 177/18 2020-11-24 - 12:00 216 Monika Zań
I Ns 323/20 2020-11-24 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 195/18 2020-11-24 - 13:00 216 Monika Zań
I Ns 321/20 2020-11-24 - 13:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 375/20 2020-11-24 - 13:30 216 Monika Zań
I Ns 351/20 2020-11-24 - 13:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 350/20 2020-11-24 - 14:00 216 Monika Zań
I C 369/18 2020-11-26 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 482/19 2020-11-26 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 181/17 2020-11-26 - 10:15 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 423/19 2020-11-26 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 340/20 2020-11-26 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 375/19 2020-11-26 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 461/18 2020-11-26 - 11:45 17 Monika Zań
I Ns 451/18 2020-11-26 - 11:45 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 1/20 2020-11-26 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 359/20 2020-11-27 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 132/20 2020-11-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2020-11-27 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 201/20 2020-11-27 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 324/20 2020-11-27 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 187/20 2020-11-27 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 186/19 2020-11-27 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 313/20 2020-11-27 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 46/20 2020-11-30 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 303/17 2020-11-30 - 09:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 46/19 2020-11-30 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 290/18 2020-11-30 - 11:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 321/19 2020-11-30 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 463/18 2020-12-01 - 09:00 216 Monika Zań
I Ns 151/20 2020-12-01 - 12:00 216 Monika Zań
I Ns 264/19 2020-12-01 - 12:30 216 Monika Zań
I Ns 266/20 2020-12-03 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 187/20 2020-12-03 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 135/20 2020-12-03 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 177/20 2020-12-03 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 312/20 2020-12-04 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 135/20 2020-12-04 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 240/20 2020-12-04 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 241/20 2020-12-04 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 232/20 2020-12-08 - 09:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 127/20 2020-12-08 - 10:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 331/20 2020-12-08 - 10:40 17 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2020-12-08 - 11:00 17 Anna Lipiarz
I Ns 291/20 2020-12-08 - 11:40 17 Anna Lipiarz
I Ns 339/20 2020-12-08 - 13:20 17 Anna Lipiarz
I Ns 216/20 2020-12-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 165/19 2020-12-17 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 33/20 2020-12-17 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 178/20 2020-12-17 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 241/20 2020-12-17 - 11:00 17 Monika Zań
I C 226/18 2020-12-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 217/20 2021-01-08 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 346/20 2021-01-15 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 364/20 2021-03-05 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 132/20 2020-11-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kop 11/20 2020-11-03 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kop 10/20 2020-11-03 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kop 12/20 2020-11-03 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 863/20 2020-11-03 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 435/19 2020-11-04 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 46/20 2020-11-04 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 583/20 2020-11-04 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kp 181/20 2020-11-04 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 211/20 2020-11-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 220/20 2020-11-05 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 73/20 2020-11-05 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 140/19 2020-11-05 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 438/19 2020-11-06 - 00:00 217 Dorota Blajer
II W 237/20 2020-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 70/20 2020-11-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 167/20 2020-11-06 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 286/20 2020-11-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 328/19 2020-11-06 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 314/20 2020-11-06 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 196/20 2020-11-09 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 344/19 2020-11-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 765/20 2020-11-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 766/20 2020-11-09 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 724/20 2020-11-09 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 704/20 2020-11-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 174/20 2020-11-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 705/20 2020-11-10 - 09:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 706/20 2020-11-10 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 707/20 2020-11-10 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 324/20 2020-11-10 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Ko 708/20 2020-11-10 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 709/20 2020-11-10 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 710/20 2020-11-10 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 711/20 2020-11-10 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 712/20 2020-11-10 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 713/20 2020-11-10 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 714/20 2020-11-10 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 323/20 2020-11-10 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 431/19 2020-11-10 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 715/20 2020-11-10 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 735/20 2020-11-10 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 736/20 2020-11-10 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 312/20 2020-11-10 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 903/20 2020-11-10 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 905/20 2020-11-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 902/20 2020-11-10 - 12:50 217 Dorota Blajer
II Ko 741/20 2020-11-10 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 187/20 2020-11-10 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 730/20 2020-11-10 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II W 499/19 2020-11-12 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 65/20 2020-11-12 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 1/20 2020-11-12 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 290/20 2020-11-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 276/20 2020-11-16 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 277/20 2020-11-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 278/20 2020-11-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 258/20 2020-11-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 281/20 2020-11-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/20 2020-11-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 168/20 2020-11-16 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 188/20 2020-11-16 - 14:10 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2020-11-17 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 330/20 2020-11-17 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 339/20 2020-11-17 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 335/20 2020-11-17 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 161/19 2020-11-17 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 331/20 2020-11-17 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 337/20 2020-11-17 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 336/20 2020-11-17 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 317/20 2020-11-17 - 12:15 217 Dorota Blajer
II K 340/20 2020-11-17 - 12:40 217 Dorota Blajer
II K 316/20 2020-11-17 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Kop 9/20 2020-11-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 355/19 2020-11-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 775/20 2020-11-18 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 776/20 2020-11-18 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 779/20 2020-11-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 786/20 2020-11-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 787/20 2020-11-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 796/20 2020-11-18 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 793/20 2020-11-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 794/20 2020-11-18 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 427/20 2020-11-18 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 790/20 2020-11-18 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 190/20 2020-11-18 - 13:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 871/20 2020-11-19 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 665/20 2020-11-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 890/20 2020-11-19 - 09:20 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 614/20 2020-11-19 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 897/20 2020-11-19 - 09:40 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 616/20 2020-11-19 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 302/20 2020-11-19 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 608/20 2020-11-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 607/20 2020-11-19 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 305/20 2020-11-19 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 307/20 2020-11-19 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 682/20 2020-11-19 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 571/20 2020-11-19 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 308/20 2020-11-19 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 602/20 2020-11-19 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 1/20 2020-11-19 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 303/20 2020-11-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 683/20 2020-11-19 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1028/20 2020-11-19 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1029/20 2020-11-19 - 12:50 216 Krzysztof Dembowski
II W 18/20 2020-11-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 223/20 2020-11-19 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 280/20 2020-11-20 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 283/20 2020-11-20 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 40/20 2020-11-20 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 284/20 2020-11-20 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 286/20 2020-11-20 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 287/20 2020-11-20 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 288/20 2020-11-20 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 289/20 2020-11-20 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 275/20 2020-11-20 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 291/20 2020-11-20 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II K 294/19 2020-11-20 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 181/20 2020-11-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 191/20 2020-11-23 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 172/20 2020-11-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 179/20 2020-11-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 293/20 2020-11-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/20 2020-11-24 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 245/20 2020-11-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 463/19 2020-11-24 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 984/20 2020-11-24 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 983/20 2020-11-24 - 13:40 217 Dorota Blajer
II W 293/20 2020-11-25 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 387/19 2020-11-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 2/20 2020-11-25 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 297/20 2020-11-25 - 10:15 216 Krzysztof Dembowski
II W 303/20 2020-11-25 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 240/20 2020-11-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 304/20 2020-11-25 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 412/20 2020-11-25 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 269/20 2020-11-27 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 270/20 2020-11-27 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 271/20 2020-11-27 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 272/20 2020-11-27 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 273/20 2020-11-27 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 292/20 2020-11-27 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 294/20 2020-11-27 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 839/20 2020-11-27 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 841/20 2020-11-27 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 904/20 2020-11-27 - 13:50 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 212/20 2020-11-30 - 00:00 217 Dorota Blajer
II K 266/20 2020-11-30 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 357/20 2020-11-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 355/20 2020-11-30 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 350/20 2020-11-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1045/20 2020-11-30 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 267/20 2020-11-30 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1459/19 2020-11-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1032/20 2020-11-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1033/20 2020-11-30 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 264/20 2020-11-30 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1030/20 2020-11-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1024/20 2020-11-30 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 831/20 2020-11-30 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 982/20 2020-11-30 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1047/20 2020-11-30 - 13:50 217 Dorota Blajer
II Ko 959/20 2020-12-01 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 306/20 2020-12-02 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 340/19 2020-12-02 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 308/20 2020-12-02 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 158/20 2020-12-02 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 961/20 2020-12-02 - 11:40 217 Dorota Blajer
II W 335/20 2020-12-02 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 344/20 2020-12-02 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 954/20 2020-12-02 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 165/20 2020-12-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 159/20 2020-12-03 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 9/20 2020-12-03 - 11:00 216 Dorota Korman - Włodarska
II Ko 610/20 2020-12-03 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 609/20 2020-12-03 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 295/20 2020-12-04 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 299/20 2020-12-04 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 296/20 2020-12-04 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 239/19 2020-12-04 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 86/20 2020-12-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/20 2020-12-07 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 164/20 2020-12-07 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 206/20 2020-12-08 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 962/20 2020-12-08 - 12:40 217 Dorota Blajer
II W 414/20 2020-12-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 399/19 2020-12-09 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 677/20 2020-12-09 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 922/20 2020-12-09 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 301/20 2020-12-09 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 147/20 2020-12-09 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 401/20 2020-12-09 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 234/20 2020-12-09 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 849/20 2020-12-09 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 864/20 2020-12-09 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 915/20 2020-12-09 - 14:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 151/20 2020-12-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 162/20 2020-12-10 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 617/20 2020-12-10 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 618/20 2020-12-10 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kp 152/20 2020-12-10 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 368/20 2020-12-11 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 381/20 2020-12-11 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 383/20 2020-12-11 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 386/20 2020-12-11 - 13:15 216 Krzysztof Dembowski
II K 125/20 2020-12-14 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 183/20 2020-12-14 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 200/20 2020-12-14 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 125/20 2020-12-14 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 199/20 2020-12-14 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 207/20 2020-12-14 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 328/20 2020-12-14 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 329/20 2020-12-14 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 343/20 2020-12-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 334/20 2020-12-15 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Kp 197/20 2020-12-15 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 57/19 2020-12-16 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-12-16 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 265/20 2020-12-18 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 169/20 2020-12-18 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 262/19 2020-12-18 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 53/20 2020-12-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 292/20 2020-12-21 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 534/19 2020-12-21 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2020-12-28 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 57/20 2020-12-28 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 326/20 2020-12-28 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 89/20 2020-12-28 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 356/20 2020-12-29 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 359/20 2020-12-29 - 09:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 282/20 2020-12-29 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 430/19 2020-12-29 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 360/20 2020-12-29 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 368/20 2020-12-29 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 958/20 2021-01-08 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 919/20 2021-01-08 - 10:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 960/20 2021-01-08 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 985/20 2021-01-08 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 986/20 2021-01-08 - 11:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 990/20 2021-01-08 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 992/20 2021-01-08 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1056/20 2021-01-08 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Ko 1054/20 2021-01-08 - 13:45 216 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2021-01-11 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 159/19 2021-01-11 - 10:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 282/20 2021-01-13 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 290/20 2021-01-13 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2021-01-13 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 444/19 2021-01-15 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 345/20 2021-01-15 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 367/20 2021-01-18 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 406/20 2021-01-20 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 341/20 2021-01-20 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 413/20 2021-01-20 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2021-01-20 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 3/20 2021-01-20 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 358/20 2021-01-22 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 349/20 2021-01-22 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 178/20 2021-01-27 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 241/20 2021-01-29 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 214/20 2021-01-29 - 12:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 338/20 2021-02-17 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 347/20 2021-02-17 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 348/19 2020-11-04 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III RC 53/20 2020-11-04 - 09:00 110 Monika Zań
III Nkd 33/20 2020-11-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 180/20 2020-11-04 - 09:30 110 Monika Zań
III Nkd 32/20 2020-11-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 157/20 2020-11-04 - 11:00 110 Monika Zań
III Nkd 34/20 2020-11-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 72/20 2020-11-04 - 11:30 110 Monika Zań
III RNs 203/20 2020-11-04 - 11:30 110 Monika Zań
III Nkd 26/20 2020-11-04 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Alk 9/19 2020-11-04 - 12:30 110 Monika Zań
III Opm 47/18 2020-11-04 - 13:00 110 Monika Zań
III RC 55/20 2020-11-04 - 13:00 110 Monika Zań
III Nsm 80/20 2020-11-04 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 44/19 2020-11-04 - 13:30 110 Monika Zań
III Nsm 100/20 2020-11-04 - 13:30 110 Monika Zań
III Nsm 241/20 2020-11-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 253/20 2020-11-05 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 254/20 2020-11-05 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 255/20 2020-11-05 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 256/20 2020-11-05 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 260/20 2020-11-05 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 347/19 2020-11-06 - 08:45 110 Anna Lipiarz
III Nsm 91/20 2020-11-06 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 307/19 2020-11-06 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-11-06 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 146/20 2020-11-06 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 139/20 2020-11-06 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 216/20 2020-11-06 - 13:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 142/20 2020-11-10 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III Nsm 261/20 2020-11-10 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 156/20 2020-11-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 149/20 2020-11-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 150/20 2020-11-10 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 262/20 2020-11-10 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 160/20 2020-11-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/20 2020-11-10 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 79/20 2020-11-10 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 263/20 2020-11-10 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 315/19 2020-11-10 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 245/20 2020-11-10 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 30/19 2020-11-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 290/18 2020-11-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 28/20 2020-11-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 107/20 2020-11-13 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 153/20 2020-11-13 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 59/20 2020-11-13 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/20 2020-11-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/20 2020-11-13 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 161/20 2020-11-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2020-11-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 162/20 2020-11-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Opm 55/19 2020-11-17 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III Nsm 306/19 2020-11-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 86/19 2020-11-17 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 7/20 2020-11-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 71/19 2020-11-17 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 42/20 2020-11-17 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 31/20 2020-11-17 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 155/20 2020-11-17 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 175/20 2020-11-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 101/20 2020-11-18 - 09:00 110 Monika Zań
III RC 143/19 2020-11-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 23/20 2020-11-18 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RC 58/20 2020-11-18 - 10:00 110 Monika Zań
III Nsm 164/20 2020-11-18 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 165/20 2020-11-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/20 2020-11-18 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 167/20 2020-11-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 154/20 2020-11-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/20 2020-11-18 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 25/20 2020-11-18 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 43/20 2020-11-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/20 2020-11-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 156/20 2020-11-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 11/20 2020-11-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 169/20 2020-11-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 57/20 2020-11-20 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 8/20 2020-11-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 174/20 2020-11-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 147/20 2020-11-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-11-25 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 38/20 2020-11-25 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 331/19 2020-11-25 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 96/20 2020-11-25 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 171/20 2020-11-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/20 2020-11-25 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/20 2020-11-25 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 177/20 2020-11-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 178/20 2020-11-27 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 179/20 2020-11-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 185/20 2020-11-27 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 215/20 2020-11-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 51/20 2020-11-27 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 175/20 2020-12-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 176/20 2020-12-01 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 328/19 2020-12-01 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 168/20 2020-12-01 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 169/20 2020-12-01 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 170/20 2020-12-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 172/20 2020-12-01 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 45/20 2020-12-01 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 129/20 2020-12-01 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 27/20 2020-12-01 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 81/19 2020-12-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 48/20 2020-12-02 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 212/20 2020-12-02 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 211/20 2020-12-02 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 43/20 2020-12-02 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 84/20 2020-12-02 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 30/20 2020-12-02 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 78/20 2020-12-02 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 215/20 2020-12-02 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 183/20 2020-12-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 118/19 2020-12-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-12-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/20 2020-12-04 - 11:15 219 Anna Lipiarz
III RC 84/20 2020-12-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 53/20 2020-12-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 209/20 2020-12-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 210/20 2020-12-04 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 212/20 2020-12-04 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 204/20 2020-12-09 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/20 2020-12-09 - 09:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 208/20 2020-12-09 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 196/20 2020-12-09 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 195/20 2020-12-09 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 193/20 2020-12-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 192/20 2020-12-09 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 202/20 2020-12-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 199/20 2020-12-09 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 197/20 2020-12-09 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/20 2020-12-09 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 346/19 2020-12-09 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/20 2020-12-09 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 37/20 2020-12-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 107/20 2020-12-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 209/20 2020-12-11 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 61/20 2020-12-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 59/20 2020-12-11 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 58/20 2020-12-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 226/20 2020-12-15 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 227/20 2020-12-15 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 157/20 2020-12-15 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 90/20 2020-12-15 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 172/20 2020-12-15 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 63/20 2020-12-15 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 77/20 2020-12-15 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 91/20 2020-12-15 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 216/20 2020-12-15 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 60/20 2020-12-16 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 126/20 2020-12-16 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III RC 86/19 2020-12-16 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-12-16 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 234/20 2020-12-16 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 214/20 2020-12-16 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 224/20 2020-12-16 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RC 89/20 2020-12-16 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III RC 92/20 2020-12-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 93/20 2020-12-30 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 76/20 2020-12-30 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 279/19 2020-12-30 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/20 2020-12-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 218/20 2020-12-30 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 75/20 2020-12-30 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 207/20 2020-12-30 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 206/20 2020-12-30 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 63/20 2021-01-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 66/20 2021-01-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 67/20 2021-01-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 23/20 2021-01-13 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 84/20 2021-01-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 85/20 2021-01-13 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 12/20 2021-01-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 236/20 2021-01-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 62/20 2021-01-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/20 2021-01-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 19/20 2021-01-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 13/20 2021-01-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 7/20 2021-01-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 6/20 2021-01-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 102/19 2021-01-27 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 294/15 2021-01-27 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 220/20 2021-02-03 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 26/20 2021-02-03 - 12:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-10-31 11:26:56

Rejestr zmian