Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 372/19 2020-08-13 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 486/19 2020-08-13 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 337/19 2020-08-13 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 497/19 2020-08-13 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 208/20 2020-08-13 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 99/20 2020-08-17 - 10:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 4/20 2020-08-17 - 11:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 68/20 2020-08-17 - 12:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 134/19 2020-08-19 - 09:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 472/19 2020-08-19 - 10:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 58/20 2020-08-19 - 11:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 222/19 2020-08-20 - 09:00 17 Monika Zań
I C 418/19 2020-08-20 - 10:00 17 Monika Zań
I C 125/20 2020-08-20 - 10:30 17 Monika Zań
I C 115/20 2020-08-20 - 11:00 17 Monika Zań
I C 121/20 2020-08-20 - 11:30 17 Monika Zań
I C 112/20 2020-08-20 - 12:30 17 Monika Zań
I C 120/20 2020-08-20 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 141/20 2020-08-25 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 122/19 2020-08-25 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 116/20 2020-08-25 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 218/19 2020-08-25 - 10:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 37/20 2020-08-25 - 11:20 19 Anna Lipiarz
I Ns 159/20 2020-08-25 - 11:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 170/20 2020-08-25 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 348/19 2020-08-27 - 09:00 17 Monika Zań
I C 126/17 2020-08-27 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 30/20 2020-08-27 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 115/19 2020-08-27 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 493/18 2020-08-31 - 09:30 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 402/19 2020-08-31 - 11:15 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 498/19 2020-08-31 - 12:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 241/16 2020-08-31 - 12:45 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 184/20 2020-08-31 - 14:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 64/19 2020-09-03 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 423/19 2020-09-03 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 114/20 2020-09-03 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 169/19 2020-09-03 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 119/20 2020-09-03 - 10:00 17 Monika Zań
I Co 87/20 2020-09-03 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 424/19 2020-09-03 - 10:30 17 Monika Zań
I C 403/19 2020-09-03 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 507/19 2020-09-03 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 287/19 2020-09-03 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 244/19 2020-09-03 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 118/20 2020-09-03 - 12:30 17 Monika Zań
I C 117/20 2020-09-03 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 10/20 2020-09-03 - 13:30 17 Monika Zań
I C 161/20 2020-09-04 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 227/20 2020-09-04 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 513/18 2020-09-04 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 355/16 2020-09-07 - 09:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 425/19 2020-09-07 - 09:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 245/20 2020-09-09 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 303/19 2020-09-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 84/20 2020-09-09 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 123/20 2020-09-09 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 328/18 2020-09-09 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 345/16 2020-09-09 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 355/15 2020-09-09 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 194/20 2020-09-10 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 111/20 2020-09-10 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 457/19 2020-09-10 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 309/19 2020-09-10 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 61/20 2020-09-10 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 519/19 2020-09-10 - 11:00 17 Monika Zań
I C 197/19 2020-09-10 - 11:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 74/20 2020-09-10 - 11:30 17 Monika Zań
I C 174/17 2020-09-10 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 100/20 2020-09-10 - 13:00 17 Monika Zań
I C 267/19 2020-09-11 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 308/19 2020-09-11 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 445/17 2020-09-11 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 403/16 2020-09-11 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 477/18 2020-09-11 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 248/20 2020-09-16 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 88/20 2020-09-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 69/18 2020-09-16 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 430/18 2020-09-16 - 10:00 17 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 190/20 2020-09-16 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 133/20 2020-09-16 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 142/20 2020-09-16 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 240/20 2020-09-16 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 239/20 2020-09-16 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 252/19 2020-09-16 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 253/18 2020-09-17 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 73/19 2020-09-17 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 239/18 2020-09-17 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 396/19 2020-09-17 - 11:30 17 Monika Zań
I Ns 448/19 2020-09-17 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 98/20 2020-09-17 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 249/20 2020-09-18 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 75/20 2020-09-18 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 429/15 2020-09-18 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 458/18 2020-09-18 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 320/19 2020-09-18 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 447/17 2020-09-18 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 18/20 2020-09-22 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 17/20 2020-09-22 - 09:40 19 Anna Lipiarz
I C 33/20 2020-09-22 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 130/20 2020-09-22 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 162/20 2020-09-23 - 08:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 217/20 2020-09-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 209/20 2020-09-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 145/20 2020-09-23 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 153/20 2020-09-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 126/20 2020-09-23 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 70/19 2020-09-24 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 28/15 2020-09-24 - 09:30 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 238/20 2020-09-24 - 10:30 17 Monika Zań
I Co 106/20 2020-09-24 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 213/20 2020-09-24 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 160/20 2020-09-24 - 12:30 17 Monika Zań
I Ns 241/20 2020-09-24 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 477/19 2020-09-24 - 14:00 17 Monika Zań
I Ns 451/18 2020-09-24 - 14:00 216 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 113/20 2020-09-25 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 293/19 2020-09-25 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 229/20 2020-09-25 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 230/20 2020-09-25 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 181/20 2020-09-25 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 134/20 2020-09-25 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 226/20 2020-09-25 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 232/20 2020-09-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 231/20 2020-09-30 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 139/20 2020-09-30 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 81/20 2020-09-30 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 135/20 2020-09-30 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 237/20 2020-09-30 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 28/19 2020-09-30 - 13:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 533/18 2020-09-30 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 11/20 2020-10-01 - 08:30 17 Monika Zań
I C 156/20 2020-10-01 - 09:00 17 Monika Zań
I C 113/20 2020-10-01 - 09:30 17 Monika Zań
I C 195/20 2020-10-01 - 10:00 17 Monika Zań
I C 45/18 2020-10-01 - 10:30 17 Monika Zań
I C 426/19 2020-10-01 - 12:00 17 Monika Zań
I Ns 485/19 2020-10-01 - 13:00 17 Monika Zań
I C 397/19 2020-10-01 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 346/19 2020-10-01 - 14:00 17 Monika Zań
I C 226/18 2020-10-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 152/20 2020-10-02 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 188/20 2020-10-02 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 233/20 2020-10-02 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 3/20 2020-10-06 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 206/20 2020-10-06 - 09:30 19 Anna Lipiarz
I C 186/20 2020-10-06 - 09:40 19 Anna Lipiarz
I C 30/20 2020-10-06 - 10:10 19 Anna Lipiarz
I Ns 219/20 2020-10-07 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 136/20 2020-10-07 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 423/18 2020-10-07 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 171/20 2020-10-07 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 400/19 2020-10-08 - 08:45 17 Monika Zań
I Ns 338/19 2020-10-08 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 195/18 2020-10-08 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 4/18 2020-10-08 - 12:00 17 Monika Zań
I C 419/18 2020-10-08 - 13:00 17 Monika Zań
I Ns 29/18 2020-10-08 - 13:30 17 Monika Zań
I Ns 94/20 2020-10-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 142/20 2020-10-09 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 208/20 2020-10-09 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 193/20 2020-10-09 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 142/20 2020-10-09 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 93/17 2020-10-09 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 290/19 2020-10-15 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 461/18 2020-10-22 - 09:00 17 Monika Zań
I Ns 33/20 2020-10-22 - 09:30 17 Monika Zań
I Ns 193/20 2020-10-30 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 59/19 2020-11-03 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 79/20 2020-11-03 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I C 237/19 2020-11-03 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 216/20 2020-12-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 33/20 2020-08-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/19 2020-08-14 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 147/20 2020-08-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 149/20 2020-08-17 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 150/20 2020-08-17 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 155/20 2020-08-17 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 162/20 2020-08-17 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 50/20 2020-08-17 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 157/20 2020-08-17 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 167/19 2020-08-17 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 130/20 2020-08-17 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/20 2020-08-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 63/20 2020-08-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 152/20 2020-08-19 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 40/20 2020-08-19 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 27/20 2020-08-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 115/20 2020-08-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 19/20 2020-08-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 328/19 2020-08-21 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 139/20 2020-08-21 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 84/20 2020-08-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 92/20 2020-08-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 49/20 2020-08-24 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 185/20 2020-08-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 35/20 2020-08-24 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 36/20 2020-08-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 148/20 2020-08-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 371/19 2020-08-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 151/20 2020-08-26 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 153/20 2020-08-26 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 154/20 2020-08-26 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 155/20 2020-08-26 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 156/20 2020-08-26 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 157/20 2020-08-26 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 292/20 2020-08-26 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 465/20 2020-08-26 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 499/20 2020-08-26 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 174/20 2020-08-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 145/20 2020-08-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 175/20 2020-08-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 181/20 2020-08-28 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 457/20 2020-08-31 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 196/20 2020-08-31 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 99/20 2020-08-31 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 37/20 2020-08-31 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 399/19 2020-09-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 197/20 2020-09-02 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 199/20 2020-09-02 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 200/20 2020-09-02 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 201/20 2020-09-02 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 202/20 2020-09-02 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 204/20 2020-09-02 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 210/20 2020-09-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 529/20 2020-09-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 528/20 2020-09-04 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 234/20 2020-09-04 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 233/20 2020-09-04 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 187/20 2020-09-04 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 188/20 2020-09-04 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 194/20 2020-09-04 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 196/20 2020-09-04 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 190/20 2020-09-04 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 192/20 2020-09-04 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 185/20 2020-09-04 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 186/20 2020-09-04 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 225/20 2020-09-04 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 226/20 2020-09-04 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 569/18 2020-09-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 448/20 2020-09-07 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II W 71/20 2020-09-07 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 133/20 2020-09-07 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 187/20 2020-09-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 191/20 2020-09-09 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 193/20 2020-09-09 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 194/20 2020-09-09 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 22/20 2020-09-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/20 2020-09-10 - 10:00 216 Dorota Korman - Włodarska
II K 376/19 2020-09-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 167/20 2020-09-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 134/20 2020-09-11 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 143/20 2020-09-11 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 517/20 2020-09-11 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/19 2020-09-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 167/20 2020-09-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 134/20 2020-09-11 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/18 2020-09-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 86/20 2020-09-14 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 183/20 2020-09-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 282/20 2020-09-16 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 355/19 2020-09-17 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 402/20 2020-09-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 533/20 2020-09-18 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 534/20 2020-09-18 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 536/20 2020-09-18 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 542/20 2020-09-18 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 544/20 2020-09-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 545/20 2020-09-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 550/20 2020-09-18 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 166/20 2020-09-18 - 12:10 201 Krzysztof Dembowski
II W 232/20 2020-09-18 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 190/20 2020-09-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 192/20 2020-09-21 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 193/20 2020-09-21 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 194/20 2020-09-21 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 216/20 2020-09-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 7/20 2020-09-21 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 126/20 2020-09-21 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 58/20 2020-09-21 - 12:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 59/20 2020-09-21 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 224/20 2020-09-21 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 132/20 2020-09-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 136/20 2020-09-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 125/20 2020-09-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 169/20 2020-09-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 39/20 2020-09-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/19 2020-09-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 570/20 2020-09-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 164/20 2020-09-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 1/20 2020-09-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 92/20 2020-09-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 166/20 2020-09-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 180/20 2020-09-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 206/20 2020-09-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 225/20 2020-09-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 227/20 2020-09-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 228/20 2020-09-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 226/20 2020-09-29 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 72/20 2020-09-29 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 179/20 2020-09-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 188/20 2020-09-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 187/20 2020-09-30 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 189/20 2020-09-30 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 191/20 2020-09-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 198/20 2020-09-30 - 10:20 217 Dorota Blajer
II K 195/20 2020-09-30 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 222/20 2020-09-30 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 217/20 2020-09-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 231/20 2020-09-30 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 213/20 2020-09-30 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 212/20 2020-09-30 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 230/20 2020-09-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 174/20 2020-10-01 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 163/20 2020-10-01 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 264/20 2020-10-01 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 207/20 2020-10-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 215/20 2020-10-02 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 214/20 2020-10-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 161/19 2020-10-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 313/19 2020-10-05 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 46/20 2020-10-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 53/20 2020-10-05 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 431/19 2020-10-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 262/19 2020-10-07 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/19 2020-10-07 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 78/19 2020-10-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 546/20 2020-10-07 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 541/20 2020-10-07 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 260/20 2020-10-07 - 13:40 217 Dorota Blajer
II Ko 503/20 2020-10-07 - 13:40 217 Dorota Blajer
II W 14/20 2020-10-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 164/20 2020-10-08 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 94/20 2020-10-08 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 214/20 2020-10-08 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 281/19 2020-10-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 15/20 2020-10-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 70/20 2020-10-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 77/20 2020-10-09 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/20 2020-10-09 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/19 2020-10-09 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 55/20 2020-10-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 58/20 2020-10-09 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 71/20 2020-10-12 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 83/20 2020-10-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 78/20 2020-10-12 - 11:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 61/20 2020-10-12 - 13:00 216 Krzysztof Dembowski
II Kp 33/20 2020-10-12 - 13:30 216 Krzysztof Dembowski
II W 447/19 2020-10-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 513/19 2020-10-14 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 534/19 2020-10-14 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 102/20 2020-10-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/20 2020-10-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 11/20 2020-10-16 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 244/20 2020-10-16 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 265/20 2020-10-16 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 268/20 2020-10-16 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 257/20 2020-10-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 283/20 2020-10-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 126/20 2020-10-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 261/20 2020-10-16 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 444/19 2020-10-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 110/20 2020-10-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 209/20 2020-10-19 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 21/20 2020-10-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 25/20 2020-10-19 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/20 2020-10-21 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II K 69/20 2020-10-21 - 12:30 216 Krzysztof Dembowski
II K 223/20 2020-10-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 430/19 2020-10-23 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 442/19 2020-10-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 140/19 2020-10-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/20 2020-10-26 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 159/19 2020-10-26 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 353/19 2020-10-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 478/19 2020-10-28 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 3/20 2020-10-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 81/20 2020-10-28 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 259/20 2020-10-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 261/20 2020-10-30 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 257/20 2020-10-30 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 689/20 2020-10-30 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 691/20 2020-10-30 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 692/20 2020-10-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 693/20 2020-10-30 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 694/20 2020-10-30 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 695/20 2020-10-30 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 696/20 2020-10-30 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 435/19 2020-11-04 - 09:00 216 Krzysztof Dembowski
II W 237/20 2020-11-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 286/20 2020-11-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 115/20 2020-08-19 - 09:00 110 Monika Zań
III RNs 113/20 2020-08-19 - 10:00 110 Monika Zań
III Nkd 35/20 2020-08-19 - 11:00 110 Monika Zań
III RNs 255/19 2020-08-21 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 309/19 2020-08-21 - 09:50 110 Anna Lipiarz
III Nsm 60/20 2020-08-21 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 70/20 2020-08-21 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 52/20 2020-08-21 - 11:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 141/20 2020-08-21 - 12:10 110 Anna Lipiarz
III Nsm 151/20 2020-08-21 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 157/20 2020-08-21 - 13:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 315/19 2020-08-26 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 132/20 2020-08-26 - 09:00 110 Monika Zań
III RNs 336/19 2020-08-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 25/20 2020-08-26 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 18/20 2020-08-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 3/20 2020-08-26 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 119/19 2020-08-26 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/20 2020-08-26 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 157/20 2020-08-26 - 13:00 110 Monika Zań
III RNs 36/20 2020-08-26 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 42/20 2020-08-26 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/20 2020-08-26 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 41/20 2020-08-26 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 76/20 2020-08-26 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/19 2020-08-28 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 49/20 2020-08-28 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 68/20 2020-08-28 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III RC 8/20 2020-08-28 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III RC 14/20 2020-08-28 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 38/20 2020-08-28 - 12:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 37/20 2020-08-28 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 145/20 2020-08-28 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 81/20 2020-09-01 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RC 139/19 2020-09-01 - 09:40 110 Anna Lipiarz
III RC 33/20 2020-09-01 - 10:10 110 Anna Lipiarz
III Nsm 108/20 2020-09-01 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 111/20 2020-09-01 - 10:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 93/20 2020-09-01 - 10:50 110 Anna Lipiarz
III Nsm 110/20 2020-09-01 - 10:50 110 Anna Lipiarz
III Nsm 109/20 2020-09-01 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 94/20 2020-09-01 - 11:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 119/20 2020-09-01 - 11:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 41/20 2020-09-01 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 14/20 2020-09-01 - 13:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 63/20 2020-09-01 - 13:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 75/20 2020-09-01 - 14:10 110 Anna Lipiarz
III Opm 12/17 2020-09-02 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 143/20 2020-09-02 - 09:00 110 Monika Zań
III Nsm 39/20 2020-09-02 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 118/20 2020-09-02 - 09:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 191/20 2020-09-02 - 10:00 110 Monika Zań
III RNs 80/20 2020-09-02 - 10:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 78/20 2020-09-02 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 38/20 2020-09-02 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 196/20 2020-09-02 - 11:00 110 Monika Zań
III RNs 348/19 2020-09-02 - 11:30 110 Anna Lipiarz
III RC 4/20 2020-09-02 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 189/20 2020-09-02 - 12:00 110 Monika Zań
III RNs 56/20 2020-09-02 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 44/20 2020-09-02 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 181/20 2020-09-02 - 13:00 110 Monika Zań
III Nsm 33/20 2020-09-02 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III Nsm 16/20 2020-09-04 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RC 17/20 2020-09-04 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 45/20 2020-09-04 - 10:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 57/20 2020-09-04 - 11:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 50/20 2020-09-04 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 58/20 2020-09-04 - 12:10 110 Anna Lipiarz
III RC 15/20 2020-09-04 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 148/19 2020-09-04 - 13:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 87/20 2020-09-08 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 77/20 2020-09-08 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 102/20 2020-09-08 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 117/20 2020-09-08 - 11:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 118/20 2020-09-08 - 12:10 110 Anna Lipiarz
III Nsm 73/20 2020-09-08 - 12:30 110 Anna Lipiarz
III Nkd 27/20 2020-09-08 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RC 2/20 2020-09-09 - 08:45 110 Anna Lipiarz
III Nkd 81/19 2020-09-09 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 11/20 2020-09-09 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 7/20 2020-09-09 - 11:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 6/20 2020-09-09 - 11:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 6/20 2020-09-09 - 11:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 15/20 2020-09-09 - 12:20 110 Anna Lipiarz
III RC 5/20 2020-09-09 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III Nw 7/16 2020-09-09 - 14:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 150/19 2020-09-11 - 08:45 110 Anna Lipiarz
III RC 132/19 2020-09-11 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 30/20 2020-09-11 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RC 111/19 2020-09-11 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 55/20 2020-09-11 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 35/20 2020-09-11 - 12:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 51/20 2020-09-11 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 52/20 2020-09-11 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 53/20 2020-09-11 - 13:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 48/20 2020-09-11 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 49/20 2020-09-11 - 13:40 110 Anna Lipiarz
III RNs 47/20 2020-09-11 - 13:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 65/20 2020-09-11 - 14:10 110 Anna Lipiarz
III Nkd 83/19 2020-09-15 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nkd 28/20 2020-09-15 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 105/20 2020-09-15 - 11:10 110 Anna Lipiarz
III RC 39/20 2020-09-15 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RC 55/20 2020-09-16 - 09:00 110 Monika Zań
III Nsm 82/20 2020-09-16 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nkd 78/19 2020-09-16 - 09:20 110 Anna Lipiarz
III RC 53/20 2020-09-16 - 10:00 110 Monika Zań
III RNs 95/20 2020-09-16 - 10:10 110 Anna Lipiarz
III Nsm 223/19 2020-09-16 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 187/20 2020-09-16 - 10:30 110 Monika Zań
III Nsm 106/20 2020-09-16 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 40/20 2020-09-16 - 12:20 110 Anna Lipiarz
III RC 18/20 2020-09-16 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III Nsm 44/20 2020-09-18 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 43/20 2020-09-18 - 09:40 110 Anna Lipiarz
III RC 20/20 2020-09-18 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 60/20 2020-09-18 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 61/20 2020-09-18 - 11:50 110 Anna Lipiarz
III RC 16/20 2020-09-18 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 97/20 2020-09-23 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 32/20 2020-09-23 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RC 89/19 2020-09-23 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 81/20 2020-09-23 - 10:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 121/20 2020-09-23 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 122/20 2020-09-23 - 11:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 123/20 2020-09-23 - 12:20 110 Anna Lipiarz
III RNs 124/20 2020-09-23 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 125/20 2020-09-23 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 126/20 2020-09-23 - 13:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 127/20 2020-09-23 - 13:50 110 Anna Lipiarz
III Nsm 114/20 2020-09-25 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 120/20 2020-09-25 - 09:40 110 Anna Lipiarz
III Nkd 12/20 2020-09-25 - 10:20 110 Anna Lipiarz
III RC 107/19 2020-09-25 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 55/20 2020-09-25 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 132/20 2020-09-25 - 12:50 110 Anna Lipiarz
III RC 44/20 2020-09-25 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 74/20 2020-09-25 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III Nsm 34/20 2020-09-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 316/19 2020-09-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 25/20 2020-09-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 19/20 2020-09-30 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 49/20 2020-09-30 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 37/20 2020-09-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 128/20 2020-10-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 130/20 2020-10-02 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 133/20 2020-10-02 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 138/20 2020-10-02 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 137/20 2020-10-02 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 139/20 2020-10-02 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 123/20 2020-10-02 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/20 2020-10-02 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 13/20 2020-10-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 7/20 2020-10-07 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 48/20 2020-10-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 67/20 2020-10-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 23/20 2020-10-07 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 235/19 2020-10-07 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 16/20 2020-10-07 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 84/20 2020-10-09 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 83/20 2020-10-09 - 09:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 82/20 2020-10-09 - 09:50 110 Anna Lipiarz
III RNs 86/20 2020-10-09 - 10:10 110 Anna Lipiarz
III RNs 87/20 2020-10-09 - 10:30 110 Anna Lipiarz
III RNs 85/20 2020-10-09 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 61/20 2020-10-09 - 11:20 110 Anna Lipiarz
III Nsm 62/20 2020-10-09 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 14/20 2020-10-09 - 12:40 110 Anna Lipiarz
III Nsm 59/20 2020-10-09 - 13:10 110 Anna Lipiarz
III Nkd 68/19 2020-10-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 342/19 2020-10-14 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 217/19 2020-10-14 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 67/20 2020-10-14 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 91/20 2020-10-14 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 65/20 2020-10-14 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 140/20 2020-10-14 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RC 83/19 2020-10-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 46/20 2020-10-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 135/20 2020-10-16 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 25/20 2020-10-16 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 10/20 2020-10-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 148/20 2020-10-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/20 2020-10-20 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/20 2020-10-20 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/20 2020-10-20 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 153/20 2020-10-20 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 152/20 2020-10-20 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 166/20 2020-10-20 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 167/20 2020-10-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 52/19 2020-10-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 29/20 2020-10-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 83/20 2020-10-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 133/19 2020-10-21 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 147/20 2020-10-21 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 146/20 2020-10-21 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 30/20 2020-10-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 127/19 2020-10-23 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 32/20 2020-10-23 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/20 2020-10-23 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/20 2020-10-23 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 54/20 2020-10-23 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 41/20 2020-10-23 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 144/20 2020-10-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 42/20 2020-10-28 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RC 40/20 2020-10-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 135/20 2020-10-28 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 136/20 2020-10-28 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/19 2020-10-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 73/20 2020-10-28 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 33/20 2020-11-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 32/20 2020-11-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 34/20 2020-11-04 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 26/20 2020-11-04 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 80/20 2020-11-04 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 91/20 2020-11-06 - 09:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 307/19 2020-11-06 - 10:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 11/20 2020-11-06 - 11:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 146/20 2020-11-06 - 12:00 110 Anna Lipiarz
III Nsm 139/20 2020-11-06 - 13:00 110 Anna Lipiarz
III RNs 156/20 2020-11-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 149/20 2020-11-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 150/20 2020-11-10 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/20 2020-11-10 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 159/20 2020-11-10 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 79/20 2020-11-10 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 315/19 2020-11-10 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 30/19 2020-11-10 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 290/18 2020-11-10 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 28/20 2020-11-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 107/20 2020-11-13 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 153/20 2020-11-13 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 59/20 2020-11-13 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/20 2020-11-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 160/20 2020-11-13 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 161/20 2020-11-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 144/19 2020-11-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 162/20 2020-11-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 143/19 2020-11-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 23/20 2020-11-18 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 164/20 2020-11-18 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 165/20 2020-11-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 166/20 2020-11-18 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 167/20 2020-11-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 154/20 2020-11-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 164/20 2020-11-18 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 43/20 2020-11-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 45/20 2020-11-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 156/20 2020-11-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 11/20 2020-11-20 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 169/20 2020-11-20 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 57/20 2020-11-20 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 8/20 2020-11-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 174/20 2020-11-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 147/20 2020-11-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 5/20 2020-11-25 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 38/20 2020-11-25 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 331/19 2020-11-25 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 96/20 2020-11-25 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 171/20 2020-11-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 173/20 2020-11-25 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 174/20 2020-11-25 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 177/20 2020-11-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 178/20 2020-11-27 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 179/20 2020-11-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2020-08-13 07:26:58

Rejestr zmian