Ogłoszenie Ns. 434/20

Dnia  15.06.2021r   Sygn. akt Ns. 434/20 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Józefa Moszkowskiego w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; II.    ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Marii Moszkowskiej w osobie adwokata Szczepana Głuszaka; w sprawie z  wniosku Stefana Ostrowskiego z udziałem Zenona Wrzoska, Daniela Kobiery, Rafała Żelazko, Stanisława Żelazko, Krystiana Ostrowskiego o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2271, położonej w Nisku, dla której nie ma założonej księgi wieczystej-w drodze zasiedzenia  Wniosek i inne pisma,  wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia : D. Korman-Włodarska

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-06-21 09:34
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-06-21 09:34
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 27