Ogłoszenie I Ns 654/21

sygn. akt I Ns. 564/21 dnia 28.12.2022r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 13.12.2022r.zezwolił dłużnikowi Gmina Nisko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 474,50 złotych (czterysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za udział w 1/6 części w nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1303/5, 1307/2, przejęty na rzecz Gminy Nisko nakazując wydanie depozytu spadkobiercom Stanisławy Dul po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo do spadku po Stanisławie Dul -postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu. Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-12-30 10:05
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-12-30 10:05
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 23