Ogłoszenie I Ns 52/22

sygn. akt I Ns. 52/22 dnia 28.12.2022r. Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Nisku postanowieniem z dnia 13.12.2022r.zezwolił dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 421,54 złotych (czterysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z tytułu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 702/2, przejętą na rzecz Gminy Jeżowe;
nakazując wydanie przedmiotu depozytu spadkobiercom Stefanii Woś po przedłożeniu dokumentów wykazujących ich następstwo prawne po Stefanii Woś-postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu w terminie 3 lat od daty ukazania się ogłoszenia pod rygorem wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu. Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-12-30 10:10
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-12-30 10:10
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 33