Ogłoszenie I Ns. 374/19

Sygn. akt I Ns. 374/19 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 08 grudnia 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2021 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Waldemara Sobiny z udziałem Agaty Prusak, Mieczysławy Dziedzic, Zofii Krawiec, Małgorzaty Koń, Roberta Chmielowca, Marii Kujawy, Danuty Dawid, Henryka Sobiny, Mirosława Chmielowca, Edwarda Młynarskiego, Grażyny Partyki, Ryszarda Młynarskiego, Teresy Młynarskiej, Stanisławy Krupy, Krystyny Sobczyk, Zdzisława Kujawy, Mariana Kujawy, Henryki Białas, Alicji Rompa, Grażyny Bujak o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Sobinie na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie z dnia 11.06.2021 r. na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc  p o s t a n a w i a : uchylić postanowienie z dnia 11.06.2021 r.  Przewodnicząca:      Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-01-24 08:43
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2022-01-24 08:43
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 48