Ogłoszenie I Ns. 120/21

Dnia  20.12.2021r   Sygn. akt Ns. 120/21 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Bogusława Palembasa w osobie adwokata Sławomira Solarza; w sprawie z wniosku Grażyny Palembas z udziałem Marka Palembasa, Bogusława Palembasa, Ewy Wojdyły, Janiny Palembas o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Palembasie Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : Dorota Korman-Włodarska

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-12-31 12:28
Wytworzył:
Bożena Wołoszyn
Publikacja w dniu: 2021-12-31 12:28
Opublikował:
Bożena Wołoszyn
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 25