ogłoszenie I N 98/22

Nisko, dnia 11 kwietnia 2022
Sygn. akt  I N 98/22
O G Ł O S Z E N I E dotyczące złożenia wykazu inwentarza spadku

Sąd Rejonowy w  Nisku - I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 30.03.2022 r. w sprawie I N 98/22 przez Mieczysławę Pieniążek został złożony wykaz inwentarza spadku po Danielu Wołoszynie zmarłym 19.01.2022 r.  ostatnio stale zamieszkałym Majdan Golczański 116, 37-405 Jarocin.
Sąd Rejonowy informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.  PSR Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-04-28 08:34
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-04-28 08:34
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 31