Oferty pracy

Prezes Sądu Rejonowego w Nisku na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 23 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nisku.