OBWIESZCZENIE DZKW/TB1N/00003117/22

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 5 o pow. 0,0157 ha, 7 o pow. 0,0060 ha, 51 o pow. 0,4674 ha, 78 o pow. 0,0528 ha, 86 o pow. 0,1108 ha, 138 o pow. 0,0070 ha, 164 o pow. 0,0166 ha, 182 o pow. 0,1384 ha, 191/1 o pow. 0,0098 ha, 191/2 o pow. 0,0211 ha, 194 o pow. 0,0240 ha, 195 o pow. 0,0253 ha, 210 o pow. 0,0481 ha, 219 o pow. 0,7529 ha, 221 o pow. 0,0425 ha, 222 o pow. 0,0502 ha, 277 o pow. 0,2009 ha, 296 o pow. 0,0247 ha, 300 o pow. 0,1020 ha, 312 o pow. 0,0507 ha, 316 o pow. 0,0821 ha, 329 o pow. 0,2249 ha, 485 o pow. 0,0628 ha, 486 o pow. 0,0258 ha, 503 o pow. 0,1157 ha, 524 o pow. 0,0198 ha, 565 o pow. 0,0267 ha, 571 o pow. 0,1875 ha, 575 o pow. 0,2888 ha, 615 o pow. 0,9198 ha, 683 o pow. 0,1211 ha, 735 o pow. 0,1487 ha, 767 o pow. 0,0435 ha, 768 o pow. 0,0728 ha, 769 o pow. 0,0750 ha, 770 o pow. 0,1563 ha, 775 o pow. 0,0182 ha, 960 o pow. 0,0834 ha, 985 o pow. 0,2284 ha, 998 o pow. 0,1157 ha, 1057 o pow. 0,2889 ha, 1343 o pow. 0,1106 ha, 1344 o pow. 0,0263 ha, 1346 o pow. 0,0648 ha, 1359 o pow. 0,0315 ha, 1463 o pow. 0,0067 ha, 1531 o pow. 0,0521 ha, 1532 o pow. 0,1597 ha, 1687 o pow. 0,0991 ha, 1742 o pow. 0,1216 ha, 1743 o pow. 0,2058 ha, 1867 o pow. 0,0698 ha, 1906/2 o pow. 0,0728 ha, 1906/3 o pow. 0,3787 ha, 1917 o pow. 0,0395 ha, 1924 o pow. 0,0340 ha, 1932 o pow. 0,0580 ha, 1943/1 o pow. 0,0769 ha, 1943/2 o pow. 0,0317 ha, 1953 o pow. 0,1032 ha, 1965 o pow. 0,0250 ha, 2028 o pow. 0,1933 ha, 2036 o pow. 0,0216 ha, 2039 o pow. 0,0066 ha, 2059 o pow. 0,0428 ha, 2350 o pow. 0,2710 ha, 2390 o pow. 0,0260 ha, 2397 o pow. 0,0425 ha, 2410 o pow. 0,0287 ha, 2413 o pow. 0,0149 ha, 2597 o pow. 0,0159 ha, 2765 o pow. 0,2033 ha, 2766 o pow. 0,1496 ha, 2869 o pow. 0,0738 ha, 2926 o pow. 0,1108 ha, 2952 o pow. 0,0850 ha, 2953 o pow. 0,0706 ha położonej w Hucie Starej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie trzech miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.
St. ref. sąd. Szczepan Wójcik

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-06-13 09:48
Wytworzył:
Szczepan Wójcik
Publikacja w dniu: 2022-06-13 10:08
Opublikował:
Szczepan Wójcik
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 17