Ważna informacja - od 1 czerwca 2020

Informujemy, że od 1 czerwca 2020r. na terenie budynku Sądu Rejonowego w Nisku
obowiązują następujące zasady funkcjonowania:

 

• Wejście na teren budynku jest możliwy tylko w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach ochronnych (lub po dokonaniu dezynfekcji rąk) oraz po dokonaniu pomiaru temperatury ciała.

 

• Do budynku nie będą wpuszczane osoby, które nie zdezynfekowały rąk oraz odmówiły poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37.5 ºC i powyżej.

 

• Pracownik ochrony wpuszcza do budynku Sądu osoby wezwane lub zawiadomione – nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną rozpoczęcia posiedzenia.

 

• Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu - na teren budynku Sądu interesanci będą wpuszczani przez pracowników ochrony.

 

• Tuż przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku lub wysyłania jej pocztą.

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 28 maja 2020r. A.003 – 7/20

link do zarządzenia

Rejestr zmian