Struktura organizacyjna

  Struktura działu:     

  Podstawa prawna
  Prezes sądu
  Dyrektor sądu
  Biuro Obsługi Interesanta
  Samodzielna Sekcja Administracyjna
  I Wydział Cywilny
  II Wydział Karny
  III Wydział Rodzinny i nieletnich
  IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  I Opinodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
 
Rejestr zmian