Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II W 321/18 2018-12-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 351/18 2018-12-17 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 355/18 2018-12-17 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 215/18 2018-12-17 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 400/18 2018-12-17 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1560/18 2018-12-17 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1571/18 2018-12-17 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1557/18 2018-12-17 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1578/18 2018-12-17 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 516/18 2018-12-17 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1577/18 2018-12-17 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1576/18 2018-12-17 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 358/18 2018-12-17 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1453/18 2018-12-17 - 13:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 366/18 2018-12-17 - 13:45 216 Grażyna Pizoń
II K 345/18 2018-12-18 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 430/17 2018-12-18 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1504/18 2018-12-18 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 318/18 2018-12-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/18 2018-12-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 191/18 2018-12-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 329/18 2018-12-19 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 330/18 2018-12-19 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 331/18 2018-12-19 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 334/18 2018-12-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 339/18 2018-12-19 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1457/18 2018-12-19 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1467/18 2018-12-19 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1481/18 2018-12-19 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1510/18 2018-12-19 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1429/18 2018-12-19 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 212/18 2018-12-19 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1595/18 2018-12-19 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II W 527/18 2018-12-20 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Kp 211/18 2018-12-20 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 297/18 2018-12-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 346/18 2018-12-20 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 147/18 2018-12-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 353/18 2018-12-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 354/18 2018-12-27 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 362/18 2018-12-27 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 370/18 2018-12-27 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 377/18 2018-12-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 374/18 2018-12-27 - 10:20 217 Dorota Blajer
II W 542/18 2018-12-27 - 10:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1565/18 2018-12-27 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1566/18 2018-12-27 - 11:15 217 Dorota Blajer
II Ko 1573/18 2018-12-27 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1559/18 2018-12-27 - 11:45 217 Dorota Blajer
II Ko 1579/18 2018-12-27 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1124/18 2018-12-27 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Kp 221/18 2018-12-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1594/18 2018-12-27 - 12:50 217 Dorota Blajer
II K 350/18 2018-12-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 498/18 2018-12-27 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 343/18 2018-12-27 - 14:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1619/18 2018-12-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 383/18 2018-12-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1551/18 2018-12-28 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 382/18 2018-12-28 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1552/18 2018-12-28 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1561/18 2018-12-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 320/18 2018-12-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1575/18 2018-12-28 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 381/18 2018-12-28 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1580/18 2018-12-28 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1558/18 2018-12-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 378/18 2018-12-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1596/18 2018-12-28 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1598/18 2018-12-28 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 195/18 2018-12-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1615/18 2018-12-28 - 12:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1513/18 2018-12-28 - 12:35 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1549/18 2018-12-28 - 12:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1617/18 2018-12-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 219/16 2019-01-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 94/18 2019-01-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 323/18 2019-01-07 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 299/18 2019-01-07 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/18 2019-01-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1611/18 2019-01-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 315/18 2019-01-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 328/18 2019-01-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1612/18 2019-01-09 - 09:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1613/18 2019-01-09 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1618/18 2019-01-09 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/18 2019-01-09 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 365/18 2019-01-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 348/18 2019-01-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 359/18 2019-01-10 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1582/18 2019-01-10 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 493/18 2019-01-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 367/18 2019-01-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 506/18 2019-01-11 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 532/18 2019-01-11 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 388/18 2019-01-11 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1533/18 2019-01-11 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 389/18 2019-01-11 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 16/15 2019-01-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 372/18 2019-01-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1643/18 2019-01-14 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II W 545/18 2019-01-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 361/18 2019-01-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 543/18 2019-01-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 468/18 2019-01-16 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II W 540/18 2019-01-16 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 352/18 2019-01-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-01-18 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 357/18 2019-01-18 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 360/18 2019-01-18 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 364/18 2019-01-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 376/18 2019-01-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 379/18 2019-01-18 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 384/18 2019-01-18 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 338/17 2019-01-18 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 564/18 2019-01-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 562/18 2019-01-21 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 326/18 2019-01-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 241/18 2019-01-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 327/18 2019-01-23 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 321/18 2019-01-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-01-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 375/18 2019-01-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/18 2019-01-25 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/17 2019-01-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2019-01-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 405/18 2019-01-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 363/18 2019-01-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 282/18 2018-12-19 - 08:45 219 Anna Lipiarz
III RNs 292/18 2018-12-19 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 266/18 2018-12-19 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 267/18 2018-12-19 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 128/18 2018-12-19 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 263/18 2018-12-19 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 85/18 2018-12-19 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 86/18 2018-12-19 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/18 2018-12-19 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 288/18 2018-12-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 305/18 2018-12-28 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 120/18 2018-12-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 337/18 2018-12-28 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 336/18 2018-12-28 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 339/18 2018-12-28 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 323/18 2018-12-28 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 328/18 2018-12-28 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 345/18 2018-12-28 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 342/18 2018-12-28 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 87/18 2019-01-08 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 102/18 2019-01-08 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 88/18 2019-01-08 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 269/18 2019-01-08 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 270/18 2019-01-08 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 57/17 2019-01-08 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 126/18 2019-01-08 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 132/18 2019-01-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/18 2019-01-09 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 334/18 2019-01-09 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RC 119/18 2019-01-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 247/18 2019-01-09 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 91/18 2019-01-09 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 272/18 2019-01-15 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 260/18 2019-01-15 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 321/18 2019-01-15 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 338/18 2019-01-15 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 225/18 2019-01-15 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 245/18 2019-01-15 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 273/18 2019-01-15 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 271/18 2019-01-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 211/18 2019-01-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 60/18 2019-01-16 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RC 245/15 2019-01-16 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/18 2019-01-16 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 82/18 2019-01-17 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 127/18 2019-01-17 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 130/18 2019-01-17 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 341/18 2019-01-17 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 344/18 2019-01-17 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 343/18 2019-01-17 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 86/18 2019-01-17 - 13:10 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 90/18 2019-01-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 89/18 2019-01-22 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 61/18 2019-01-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/18 2019-01-25 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/18 2019-01-25 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RC 65/18 2019-02-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 297/18 2019-02-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-12-16 16:27:04

Rejestr zmian