Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II Ko 1064/18 2018-09-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 873/18 2018-09-20 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 650/18 2018-09-20 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1276/18 2018-09-20 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 875/18 2018-09-20 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Kp 142/18 2018-09-20 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1126/18 2018-09-20 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Kp 167/18 2018-09-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 163/18 2018-09-20 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 197/18 2018-09-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2018-09-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 219/18 2018-09-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 383/18 2018-09-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 410/18 2018-09-25 - 10:15 217 Dorota Blajer
II Kp 151/18 2018-09-25 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 305/18 2018-09-25 - 11:20 217 Dorota Blajer
II W 315/18 2018-09-25 - 11:20 217 Dorota Blajer
II W 286/18 2018-09-25 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 463/17 2018-09-25 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 256/18 2018-09-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1182/18 2018-09-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 259/18 2018-09-26 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1148/18 2018-09-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1052/18 2018-09-26 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 114/18 2018-09-26 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 255/18 2018-09-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 254/18 2018-09-27 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 253/18 2018-09-27 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 250/18 2018-09-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 251/18 2018-09-27 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 258/18 2018-09-27 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Kp 171/18 2018-09-27 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1151/18 2018-09-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1156/18 2018-09-28 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1157/18 2018-09-28 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1158/18 2018-09-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1161/18 2018-09-28 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1162/18 2018-09-28 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 153/18 2018-10-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 238/18 2018-10-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 242/18 2018-10-01 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 237/18 2018-10-01 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1121/18 2018-10-01 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 141/18 2018-10-01 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 261/18 2018-10-01 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 146/18 2018-10-01 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1074/18 2018-10-01 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 226/18 2018-10-02 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1026/18 2018-10-03 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 248/18 2018-10-03 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1030/18 2018-10-03 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1035/18 2018-10-03 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1043/18 2018-10-03 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 430/17 2018-10-03 - 10:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1048/18 2018-10-03 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 94/18 2018-10-03 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1125/18 2018-10-03 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 225/18 2018-10-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 854/18 2018-10-04 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 977/18 2018-10-04 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1163/18 2018-10-04 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1152/18 2018-10-04 - 11:10 217 Dorota Blajer
II Ko 1154/18 2018-10-04 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1153/18 2018-10-04 - 11:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1159/18 2018-10-04 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1160/18 2018-10-04 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1155/18 2018-10-04 - 13:40 217 Dorota Blajer
II W 377/18 2018-10-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1076/18 2018-10-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1080/18 2018-10-05 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 132/18 2018-10-05 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 235/18 2018-10-05 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 160/18 2018-10-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 388/18 2018-10-05 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1135/18 2018-10-05 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 234/18 2018-10-05 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1145/18 2018-10-05 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 190/18 2018-10-05 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 42/18 2018-10-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 139/18 2018-10-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1110/18 2018-10-08 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1105/18 2018-10-08 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1117/18 2018-10-08 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 338/17 2018-10-08 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1115/18 2018-10-08 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1209/18 2018-10-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 270/18 2018-10-08 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1203/18 2018-10-08 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1208/18 2018-10-08 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 249/18 2018-10-08 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1140/18 2018-10-08 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1213/18 2018-10-08 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 16/15 2018-10-08 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 191/18 2018-10-09 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 380/18 2018-10-10 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 241/18 2018-10-10 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 390/18 2018-10-10 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 361/18 2018-10-10 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 360/18 2018-10-10 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 158/18 2018-10-10 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1269/18 2018-10-10 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1273/18 2018-10-10 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 232/18 2018-10-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 189/18 2018-10-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 252/18 2018-10-12 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/18 2018-10-12 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1238/18 2018-10-12 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 147/18 2018-10-12 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 275/18 2018-10-12 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 265/18 2018-10-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/18 2018-10-15 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 267/18 2018-10-15 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 272/18 2018-10-15 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 138/18 2018-10-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1280/18 2018-10-15 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1285/18 2018-10-15 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2018-10-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 421/18 2018-10-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 217/18 2018-10-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1282/18 2018-10-19 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1252/18 2018-10-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1266/18 2018-10-19 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1270/18 2018-10-19 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1271/18 2018-10-19 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1272/18 2018-10-19 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1027/18 2018-10-19 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1279/18 2018-10-19 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1284/18 2018-10-19 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1236/18 2018-10-19 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1277/18 2018-10-19 - 13:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 85/18 2018-10-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 260/18 2018-10-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 210/18 2018-10-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 155/18 2018-10-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 420/18 2018-10-26 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 247/18 2018-10-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 256/18 2018-11-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 273/18 2018-11-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 311/18 2018-11-05 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 173/18 2018-11-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 128/17 2018-11-07 - 09:30 216 Ewa Kopczyńska
II W 326/18 2018-11-07 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 210/18 2018-11-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RC 95/18 2018-09-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 236/18 2018-09-20 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 234/18 2018-09-20 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 235/18 2018-09-20 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 246/18 2018-09-20 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 248/18 2018-09-20 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 249/18 2018-09-20 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 247/18 2018-09-20 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 211/17 2018-09-20 - 14:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 158/18 2018-09-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 89/18 2018-09-21 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 201/18 2018-09-21 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 202/18 2018-09-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 203/18 2018-09-21 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 204/18 2018-09-21 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 205/18 2018-09-21 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 206/18 2018-09-21 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 208/18 2018-09-21 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 50/18 2018-09-26 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 171/18 2018-09-26 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 210/18 2018-09-26 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 172/18 2018-09-26 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 178/18 2018-09-26 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 174/18 2018-09-26 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 175/18 2018-09-26 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 173/18 2018-09-26 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 156/18 2018-09-26 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 212/18 2018-10-03 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 207/18 2018-10-03 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III RC 67/18 2018-10-03 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 213/18 2018-10-03 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 189/18 2018-10-03 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 209/18 2018-10-03 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/18 2018-10-03 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 120/18 2018-10-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 100/18 2018-10-05 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2018-10-05 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/17 2018-10-05 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RC 88/18 2018-10-05 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 63/18 2018-10-05 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 91/18 2018-10-05 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/18 2018-10-05 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 96/18 2018-10-10 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/18 2018-10-10 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 56/18 2018-10-10 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 99/18 2018-10-10 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 142/18 2018-10-10 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/18 2018-10-10 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 90/18 2018-10-10 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 256/18 2018-10-10 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 181/18 2018-10-10 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 254/18 2018-10-10 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 232/18 2018-10-12 - 09:00 219 Ewa Kopczyńska
III RNs 211/18 2018-10-12 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 61/18 2018-10-12 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RC 103/18 2018-10-12 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RC 73/18 2018-10-12 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RC 110/18 2018-10-12 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 104/18 2018-10-12 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 215/18 2018-10-12 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 216/18 2018-10-12 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 26/18 2018-10-12 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 91/17 2018-10-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 39/18 2018-10-17 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 108/18 2018-10-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 92/18 2018-10-22 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 62/18 2018-10-22 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 214/18 2018-10-22 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 223/18 2018-10-25 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 183/18 2018-10-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 198/18 2018-10-25 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 245/18 2018-10-25 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 253/18 2018-10-25 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 252/18 2018-10-25 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 156/18 2018-10-25 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 196/18 2018-10-29 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 204/18 2018-10-29 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 203/18 2018-10-29 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 66/18 2018-10-29 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 217/18 2018-10-29 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 209/18 2018-10-29 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 213/18 2018-10-29 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 212/18 2018-10-29 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 141/18 2018-10-30 - 08:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 225/18 2018-10-30 - 09:10 110 Ewa Kopczyńska
III RC 106/18 2018-10-30 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 105/18 2018-10-30 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 255/18 2018-10-30 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 170/18 2018-10-30 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 93/18 2018-10-30 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 177/18 2018-10-30 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 100/18 2018-10-30 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 175/17 2018-11-06 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 53/18 2018-11-06 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 78/18 2018-11-06 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 57/17 2018-11-06 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 99/18 2018-11-06 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 260/18 2018-11-06 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 261/18 2018-11-06 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 113/18 2018-11-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 266/18 2018-11-07 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 263/18 2018-11-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 136/18 2018-11-08 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 110/18 2018-11-08 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 263/17 2018-11-08 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 264/18 2018-11-08 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 267/18 2018-11-08 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 154/18 2018-11-08 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 166/18 2018-11-08 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 244/18 2018-11-13 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 111/18 2018-11-13 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 114/18 2018-11-13 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-09-20 14:27:05

Rejestr zmian