Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 123/17 2019-01-22 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 227/18 2019-01-22 - 12:00 217 Dorota Blajer
II W 33/19 2019-01-22 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 229/18 2019-01-22 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 326/18 2019-01-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 241/18 2019-01-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 327/18 2019-01-23 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/18 2019-01-23 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 385/18 2019-01-23 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 473/18 2019-01-24 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 575/18 2019-01-24 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 566/18 2019-01-24 - 10:40 217 Dorota Blajer
II W 593/18 2019-01-24 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 321/18 2019-01-25 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 219/16 2019-01-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 375/18 2019-01-25 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 325/18 2019-01-25 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/17 2019-01-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 394/18 2019-01-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 396/18 2019-01-28 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 234/18 2019-01-28 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 64/16 2019-01-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 419/18 2019-01-28 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1677/18 2019-01-28 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 437/18 2019-01-28 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 439/18 2019-01-28 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 4/19 2019-01-28 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 6/19 2019-01-28 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1633/18 2019-01-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 320/18 2019-01-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 230/18 2019-01-29 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 415/18 2019-01-29 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 226/18 2019-01-29 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 228/18 2019-01-29 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1380/18 2019-01-29 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 405/18 2019-01-30 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 323/18 2019-01-30 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 297/18 2019-01-30 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 427/18 2019-01-30 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 363/18 2019-01-30 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 438/18 2019-01-30 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 349/18 2019-01-30 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1646/18 2019-01-30 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1648/18 2019-01-30 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 399/18 2019-01-30 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 407/18 2019-01-31 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 395/18 2019-01-31 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 392/18 2019-01-31 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 402/18 2019-01-31 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 423/18 2019-01-31 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 572/18 2019-02-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 397/18 2019-02-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 587/18 2019-02-01 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 588/18 2019-02-01 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 147/18 2019-02-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 526/18 2019-02-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 4/19 2019-02-04 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1558/18 2019-02-04 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 2/19 2019-02-04 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 4/19 2019-02-04 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 592/18 2019-02-04 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 238/18 2019-02-04 - 14:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 391/18 2019-02-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 410/18 2019-02-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 409/18 2019-02-05 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1676/18 2019-02-05 - 12:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1671/18 2019-02-05 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1670/18 2019-02-05 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1668/18 2019-02-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 315/18 2019-02-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1669/18 2019-02-06 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 390/18 2019-02-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 416/18 2019-02-06 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 398/18 2019-02-06 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 248/18 2019-02-06 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 400/18 2019-02-07 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 413/18 2019-02-07 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 430/18 2019-02-07 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 2/19 2019-02-07 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 403/18 2019-02-08 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 405/18 2019-02-08 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 406/18 2019-02-08 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 399/18 2019-02-08 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 435/18 2019-02-08 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 417/18 2019-02-08 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 414/18 2019-02-08 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 401/18 2019-02-08 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 412/18 2019-02-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 426/18 2019-02-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 250/18 2019-02-12 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 421/18 2019-02-12 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 3/19 2019-02-12 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 422/18 2019-02-13 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 420/18 2019-02-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 1/19 2019-02-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 372/18 2019-02-13 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 128/17 2019-02-18 - 10:00 217 Ewa Kopczyńska
II W 443/16 2019-02-19 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1490/18 2019-02-19 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 224/18 2019-02-19 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 596/18 2019-02-19 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 378/18 2019-02-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 428/18 2019-02-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 30/19 2019-02-25 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 52/19 2019-02-25 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 430/17 2019-02-26 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1632/18 2019-02-26 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 571/18 2019-02-27 - 00:00 217 Dorota Blajer
II W 24/19 2019-02-27 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 404/18 2019-02-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 9/19 2019-02-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 387/18 2019-02-27 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 608/18 2019-02-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 598/18 2019-02-27 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 411/18 2019-02-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 591/18 2019-02-27 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 69/19 2019-02-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 22/19 2019-02-28 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 2/19 2019-02-28 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 418/18 2019-03-01 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 367/18 2019-03-01 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 16/15 2019-03-01 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 17/19 2019-03-01 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 365/18 2019-03-04 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 11/19 2019-03-04 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 12/19 2019-03-04 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 357/18 2019-03-04 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 4/19 2019-03-04 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 249/18 2019-03-04 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 9/19 2019-03-04 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 15/18 2019-03-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 431/18 2019-03-06 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 432/18 2019-03-06 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 433/18 2019-03-06 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 3/19 2019-03-06 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 371/18 2019-03-06 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 436/18 2019-03-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 372/18 2019-03-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 532/18 2019-03-11 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 545/18 2019-03-11 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 506/18 2019-03-11 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 424/18 2019-03-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 434/18 2019-03-13 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 5/19 2019-03-13 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 40/19 2019-03-15 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 49/19 2019-03-15 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 51/19 2019-03-15 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 55/19 2019-03-15 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 59/19 2019-03-15 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 29/19 2019-03-15 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 360/18 2019-03-15 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 540/18 2019-03-15 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 400/18 2019-03-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 516/18 2019-03-18 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 18/19 2019-03-20 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 606/18 2019-03-20 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nkd 90/18 2019-01-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 170/17 2019-01-22 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 316/18 2019-01-22 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 362/18 2019-01-24 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 1/19 2019-01-24 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 374/18 2019-01-24 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 5/19 2019-01-24 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 41/18 2019-01-24 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 61/18 2019-01-25 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 56/18 2019-01-25 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/18 2019-01-25 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/18 2019-01-25 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 85/18 2019-01-25 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 328/18 2019-01-25 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 107/18 2019-01-25 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 351/18 2019-01-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 350/18 2019-01-28 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 349/18 2019-01-28 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 348/18 2019-01-28 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 347/18 2019-01-28 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 275/18 2019-01-28 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 223/18 2019-01-28 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 139/18 2019-01-28 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 353/18 2019-01-29 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 354/18 2019-01-29 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 355/18 2019-01-29 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 358/18 2019-01-29 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 359/18 2019-01-29 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 360/18 2019-01-29 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 361/18 2019-01-29 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 137/18 2019-01-29 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 357/18 2019-01-29 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 39/18 2019-01-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 366/18 2019-01-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 364/18 2019-01-30 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 58/18 2019-01-30 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 138/18 2019-01-30 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 134/18 2019-01-30 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 371/18 2019-01-30 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 203/18 2019-01-30 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 356/18 2019-01-31 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 365/18 2019-01-31 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 352/18 2019-01-31 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 142/18 2019-01-31 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 373/18 2019-01-31 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 84/18 2019-01-31 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 320/18 2019-01-31 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 61/18 2019-02-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 56/18 2019-02-01 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/18 2019-02-01 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/18 2019-02-01 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 85/18 2019-02-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 328/18 2019-02-01 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RC 107/18 2019-02-01 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 65/18 2019-02-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 272/18 2019-02-05 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 96/18 2019-02-05 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 97/18 2019-02-05 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 87/18 2019-02-05 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 128/18 2019-02-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 144/18 2019-02-06 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RC 104/18 2019-02-06 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 291/18 2019-02-06 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RC 145/18 2019-02-06 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 232/18 2019-02-06 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 1/19 2019-02-06 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 99/18 2019-02-07 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 98/18 2019-02-07 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 131/18 2019-02-07 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 150/18 2019-02-07 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 312/18 2019-02-07 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 376/18 2019-02-07 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 375/18 2019-02-07 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 3/19 2019-02-07 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 286/18 2019-02-12 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 292/18 2019-02-12 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 294/18 2019-02-12 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 4/19 2019-02-12 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 290/18 2019-02-12 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 293/18 2019-02-12 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 295/18 2019-02-12 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 297/18 2019-02-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 372/18 2019-02-20 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/18 2019-02-20 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 288/18 2019-02-20 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 281/18 2019-02-20 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2019-02-20 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 287/18 2019-02-20 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 6/18 2019-02-20 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 68/18 2019-02-20 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 1/19 2019-03-01 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 370/18 2019-03-01 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 369/18 2019-03-01 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 128/18 2019-03-01 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 293/18 2019-03-01 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 368/18 2019-03-01 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 9/19 2019-03-01 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 7/19 2019-03-01 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 287/18 2019-03-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 92/18 2019-03-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 283/18 2019-03-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/18 2019-03-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 91/18 2019-03-06 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 264/18 2019-04-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska


Wygenerowano z systemu dnia: 2019-01-22 00:27:05

Rejestr zmian