Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
I Ns 446/17 2018-02-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 397/17 2018-02-26 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 591/16 2018-02-26 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 448/17 2018-02-26 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 14/18 2018-02-26 - 10:30 17 Monika Zań
I Ns 354/17 2018-02-26 - 10:40 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 463/17 2018-02-26 - 11:00 17 Monika Zań
I Ns 424/17 2018-02-26 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 444/17 2018-02-26 - 11:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 300/16 2018-02-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 355/16 2018-02-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 178/17 2018-02-27 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 342/17 2018-02-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 249/17 2018-02-28 - 08:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 11/18 2018-02-28 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1/18 2018-02-28 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 385/17 2018-02-28 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 471/17 2018-02-28 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1/15 2018-02-28 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 119/17 2018-02-28 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 79/17 2018-02-28 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 3/18 2018-02-28 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 271/17 2018-03-01 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 458/17 2018-03-01 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 356/16 2018-03-01 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 402/17 2018-03-01 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 105/17 2018-03-01 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 435/16 2018-03-01 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 343/17 2018-03-02 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Co 7/18 2018-03-02 - 10:45 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 26/18 2018-03-02 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 286/17 2018-03-02 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 349/17 2018-03-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 459/17 2018-03-05 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 137/17 2018-03-05 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 466/17 2018-03-05 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 211/15 2018-03-05 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 974/15 2018-03-05 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 407/15 2018-03-05 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 292/15 2018-03-05 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 485/17 2018-03-06 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I C 388/17 2018-03-06 - 09:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 308/17 2018-03-06 - 10:50 19 Anna Lipiarz
I Ns 178/17 2018-03-06 - 12:20 19 Anna Lipiarz
I Ns 250/17 2018-03-06 - 13:20 19 Anna Lipiarz
I Cps 2/18 2018-03-07 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 13/18 2018-03-07 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 287/17 2018-03-08 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 472/17 2018-03-08 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 334/17 2018-03-08 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 454/17 2018-03-08 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 439/17 2018-03-08 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/17 2018-03-08 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 23/18 2018-03-09 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 212/17 2018-03-09 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 356/17 2018-03-09 - 10:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 550/16 2018-03-09 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 445/17 2018-03-09 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 416/17 2018-03-09 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 492/17 2018-03-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 479/17 2018-03-12 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 480/17 2018-03-12 - 09:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 470/17 2018-03-12 - 10:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 477/17 2018-03-12 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 419/17 2018-03-12 - 11:25 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 450/17 2018-03-12 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 476/17 2018-03-12 - 12:05 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 488/17 2018-03-12 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 155/17 2018-03-12 - 12:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 282/17 2018-03-12 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 297/17 2018-03-12 - 13:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 460/17 2018-03-12 - 13:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 269/16 2018-03-12 - 14:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 8/17 2018-03-15 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 391/17 2018-03-15 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 142/15 2018-03-15 - 10:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 338/16 2018-03-15 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 385/16 2018-03-15 - 12:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 449/17 2018-03-15 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 459/16 2018-03-16 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 128/17 2018-03-16 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 355/17 2018-03-16 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 356/17 2018-03-16 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 36/18 2018-03-16 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 44/18 2018-03-16 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 322/17 2018-03-16 - 14:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 414/17 2018-03-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 29/18 2018-03-19 - 09:00 19 Monika Zań
I C 112/16 2018-03-19 - 09:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 38/18 2018-03-19 - 10:00 19 Monika Zań
I Ns 10/18 2018-03-19 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 18/18 2018-03-19 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 36/18 2018-03-19 - 11:00 19 Monika Zań
I Ns 23/18 2018-03-19 - 12:00 19 Monika Zań
I Ns 25/18 2018-03-19 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Co 11/17 2018-03-19 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 171/17 2018-03-19 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 395/17 2018-03-20 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Co 338/17 2018-03-20 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 291/16 2018-03-20 - 12:30 19 Anna Lipiarz
I C 441/17 2018-03-20 - 13:30 19 Anna Lipiarz
I Ns 32/17 2018-03-20 - 14:10 19 Anna Lipiarz
I C 17/17 2018-03-22 - 00:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 451/17 2018-03-22 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 27/15 2018-03-22 - 09:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 389/17 2018-03-22 - 10:20 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 127/16 2018-03-22 - 10:50 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 167/17 2018-03-22 - 11:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 46/18 2018-03-22 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 454/17 2018-03-22 - 13:15 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 460/17 2018-03-23 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 569/16 2018-03-23 - 09:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 53/18 2018-03-23 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 54/18 2018-03-23 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 584/16 2018-03-26 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 38/18 2018-03-26 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 28/15 2018-03-26 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 440/17 2018-03-26 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 787/15 2018-03-26 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 390/17 2018-03-28 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 109/17 2018-03-28 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 383/17 2018-03-28 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 405/16 2018-03-28 - 11:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 290/17 2018-03-28 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 480/17 2018-03-28 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 452/17 2018-03-29 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 799/15 2018-03-29 - 10:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 1005/15 2018-03-29 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 30/18 2018-03-29 - 14:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 528/16 2018-04-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 315/15 2018-04-05 - 10:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 472/17 2018-04-05 - 11:45 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 334/17 2018-04-05 - 12:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 107/17 2018-04-05 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 402/17 2018-04-06 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 389/17 2018-04-06 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 212/17 2018-04-06 - 11:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 68/18 2018-04-06 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 39/18 2018-04-06 - 13:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 72/18 2018-04-06 - 14:15 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 381/16 2018-04-09 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 97/16 2018-04-09 - 13:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 254/15 2018-04-10 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 152/16 2018-04-10 - 10:00 19 Anna Lipiarz
I C 268/17 2018-04-10 - 11:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 453/17 2018-04-11 - 10:00 17 Monika Zań
I Ns 417/17 2018-04-12 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 261/16 2018-04-12 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 439/17 2018-04-12 - 10:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 173/17 2018-04-12 - 11:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 923/15 2018-04-12 - 12:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 486/15 2018-04-12 - 14:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 373/17 2018-04-13 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 160/17 2018-04-13 - 12:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 262/16 2018-04-13 - 12:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I C 250/17 2018-04-13 - 13:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 407/17 2018-04-16 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 332/16 2018-04-17 - 09:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 309/17 2018-04-17 - 12:00 19 Anna Lipiarz
I C 189/17 2018-04-17 - 13:00 19 Anna Lipiarz
I Ns 287/17 2018-04-19 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 365/17 2018-04-19 - 13:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 377/17 2018-04-20 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 413/17 2018-04-27 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 393/17 2018-05-30 - 08:30 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 432/17 2018-05-30 - 09:00 17 Paweł Mazurkiewicz
I Ns 45/18 2018-06-14 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 33/18 2018-06-14 - 09:30 19 Dorota Korman-Włodarska
I C 271/17 2018-07-05 - 09:00 19 Dorota Korman-Włodarska
I Ns 338/17 2018-07-17 - 09:00 19 Anna Lipiarz


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 384/17 2018-02-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 4/18 2018-02-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 427/17 2018-02-26 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 97/18 2018-02-26 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 100/18 2018-02-26 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 104/18 2018-02-26 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II W 106/18 2018-02-26 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 110/18 2018-02-26 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II W 111/18 2018-02-26 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 115/18 2018-02-26 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 40/18 2018-02-26 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 2/18 2018-02-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 5/18 2018-02-26 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 54/18 2018-02-26 - 14:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 220/17 2018-02-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 370/17 2018-02-27 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 230/17 2018-02-27 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 220/17 2018-02-27 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1684/17 2018-02-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 49/18 2018-02-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1641/17 2018-02-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1690/17 2018-02-28 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 47/18 2018-02-28 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1692/17 2018-02-28 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1704/17 2018-02-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 39/18 2018-02-28 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 455/17 2018-02-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1712/17 2018-02-28 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 69/18 2018-02-28 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1714/17 2018-02-28 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 461/17 2018-02-28 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 452/17 2018-02-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 67/18 2018-02-28 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 473/17 2018-02-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 10/18 2018-02-28 - 11:20 217 Dorota Blajer
II K 454/17 2018-02-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 68/18 2018-02-28 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 18/18 2018-02-28 - 11:40 217 Dorota Blajer
II W 674/17 2018-02-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 78/18 2018-02-28 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 21/18 2018-02-28 - 12:00 217 Dorota Blajer
II K 26/17 2018-02-28 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 11/18 2018-02-28 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 23/18 2018-02-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 34/18 2018-02-28 - 13:20 217 Dorota Blajer
II K 32/18 2018-02-28 - 13:40 217 Dorota Blajer
II W 443/16 2018-03-01 - 00:00 217 Dorota Blajer
II W 661/17 2018-03-01 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 3/18 2018-03-01 - 10:30 217 Dorota Blajer
II W 490/17 2018-03-01 - 11:40 217 Dorota Blajer
II K 462/17 2018-03-02 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 32/17 2018-03-02 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 464/17 2018-03-02 - 09:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 371/17 2018-03-02 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 466/17 2018-03-02 - 10:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 470/17 2018-03-02 - 10:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 410/17 2018-03-02 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 424/17 2018-03-02 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 474/17 2018-03-02 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II W 35/18 2018-03-02 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 226/17 2018-03-02 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 322/16 2018-03-06 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 441/17 2018-03-06 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 10/18 2018-03-06 - 11:45 201 Krzysztof Dembowski
II K 234/17 2018-03-06 - 12:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 25/18 2018-03-06 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 8/18 2018-03-06 - 14:00 217 Dorota Blajer
II K 472/17 2018-03-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 595/15 2018-03-07 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 480/17 2018-03-07 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 2/18 2018-03-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 985/17 2018-03-07 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 475/17 2018-03-08 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 128/17 2018-03-08 - 09:30 201 Ewa Kopczyńska
II Ko 133/18 2018-03-08 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 1/18 2018-03-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 429/17 2018-03-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 11/18 2018-03-09 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 594/17 2018-03-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 630/17 2018-03-09 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 34/17 2018-03-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 109/18 2018-03-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 108/18 2018-03-12 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II W 63/18 2018-03-12 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 629/17 2018-03-12 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 52/18 2018-03-12 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 22/18 2018-03-12 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/17 2018-03-12 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 166/17 2018-03-13 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 13/18 2018-03-13 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 15/18 2018-03-13 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 465/17 2018-03-13 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 200/17 2018-03-13 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 443/17 2018-03-13 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 4/18 2018-03-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 15/18 2018-03-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 33/18 2018-03-14 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 471/17 2018-03-14 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 37/18 2018-03-14 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 33/18 2018-03-14 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 117/18 2018-03-14 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 29/18 2018-03-14 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 149/18 2018-03-14 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 30/18 2018-03-14 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 157/18 2018-03-14 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 158/18 2018-03-14 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 456/17 2018-03-14 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Kp 31/18 2018-03-14 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 6/18 2018-03-14 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 25/18 2018-03-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 41/18 2018-03-15 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 16/18 2018-03-15 - 09:40 217 Dorota Blajer
II Ko 43/18 2018-03-15 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Ko 23/18 2018-03-15 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 1521/17 2018-03-15 - 10:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1575/17 2018-03-15 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Ko 116/18 2018-03-15 - 11:20 217 Dorota Blajer
II Ko 131/18 2018-03-15 - 12:30 217 Dorota Blajer
II Ko 163/18 2018-03-15 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 22/18 2018-03-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 22/18 2018-03-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 42/18 2018-03-16 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 44/18 2018-03-16 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 50/18 2018-03-16 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 52/18 2018-03-16 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 62/18 2018-03-16 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 66/18 2018-03-16 - 11:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 70/18 2018-03-16 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 74/18 2018-03-16 - 11:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 90/18 2018-03-16 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 92/18 2018-03-16 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 12/18 2018-03-16 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/17 2018-03-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 96/18 2018-03-19 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 58/18 2018-03-19 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 412/17 2018-03-19 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 459/16 2018-03-19 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 382/17 2018-03-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 476/17 2018-03-20 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 453/17 2018-03-20 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 414/17 2018-03-21 - 00:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 40/18 2018-03-21 - 09:00 216 Dorota Blajer
II K 8/18 2018-03-21 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 451/17 2018-03-21 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 380/17 2018-03-21 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 122/18 2018-03-21 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 114/18 2018-03-21 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 411/17 2018-03-21 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 365/17 2018-03-22 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Kp 21/18 2018-03-22 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 410/17 2018-03-23 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 379/17 2018-03-23 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 57/18 2018-03-23 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 27/18 2018-03-23 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1724/17 2018-03-23 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 26/18 2018-03-23 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 220/18 2018-03-23 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 232/18 2018-03-23 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 197/18 2018-03-23 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 198/18 2018-03-23 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 270/17 2018-03-26 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 35/18 2018-03-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 30/18 2018-03-26 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 210/17 2018-03-26 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 208/18 2018-03-26 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 227/18 2018-03-26 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Kp 46/18 2018-03-27 - 08:15 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 47/18 2018-03-27 - 08:45 216 Grażyna Pizoń
II K 13/18 2018-03-27 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 484/17 2018-03-27 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 152/18 2018-03-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 7/18 2018-03-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 170/18 2018-03-28 - 09:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 210/18 2018-03-28 - 09:40 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 194/18 2018-03-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 214/18 2018-03-28 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 41/18 2018-03-28 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 34/18 2018-03-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 366/17 2018-03-28 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 25/18 2018-03-28 - 12:30 217 Dorota Blajer
II W 84/18 2018-03-28 - 13:00 217 Dorota Blajer
II W 644/17 2018-03-28 - 13:30 217 Dorota Blajer
II K 29/18 2018-03-29 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 38/18 2018-03-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 43/18 2018-03-29 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 47/18 2018-03-29 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 28/18 2018-04-03 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 463/17 2018-04-04 - 11:00 217 Dorota Blajer
II K 17/18 2018-04-05 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 376/16 2018-04-05 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 36/18 2018-04-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 469/17 2018-04-06 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 257/18 2018-04-06 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 259/18 2018-04-06 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 405/16 2018-04-10 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 219/16 2018-04-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 46/18 2018-04-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III RNs 10/18 2018-02-26 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 172/17 2018-02-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 164/17 2018-02-26 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 26/18 2018-02-26 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 17/18 2018-02-26 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 28/18 2018-02-26 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 28/18 2018-02-26 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 25/18 2018-02-26 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 12/18 2018-02-26 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 30/18 2018-02-26 - 14:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 160/17 2018-02-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nmo 87/17 2018-02-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 330/17 2018-02-27 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 273/17 2018-02-27 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 170/17 2018-02-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 336/17 2018-02-27 - 10:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 22/18 2018-02-27 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 16/18 2018-02-27 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 143/17 2018-02-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 17/18 2018-02-27 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 180/17 2018-02-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 15/18 2018-02-27 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 319/17 2018-02-27 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RC 85/17 2018-02-27 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 181/17 2018-02-27 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RC 3/18 2018-02-27 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 126/17 2018-02-28 - 08:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 183/17 2018-02-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nw 22/16 2018-02-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 83/17 2018-02-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 147/17 2018-02-28 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 146/17 2018-02-28 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/17 2018-02-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 341/17 2018-02-28 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 287/17 2018-02-28 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 21/18 2018-02-28 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RC 177/17 2018-03-02 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 281/17 2018-03-02 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 297/17 2018-03-02 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 296/17 2018-03-02 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RC 185/17 2018-03-02 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 286/17 2018-03-02 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 295/17 2018-03-02 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 182/17 2018-03-02 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 279/17 2018-03-02 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RC 173/17 2018-03-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 348/17 2018-03-07 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 238/17 2018-03-07 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 301/17 2018-03-07 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III Nkd 87/17 2018-03-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 350/17 2018-03-07 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 30/18 2018-03-07 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Opm 189/15 2018-03-08 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 10/18 2018-03-09 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 88/17 2018-03-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 11/18 2018-03-09 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 21/18 2018-03-09 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 29/18 2018-03-13 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 8/18 2018-03-13 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 57/17 2018-03-13 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 15/18 2018-03-13 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 5/18 2018-03-13 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 23/18 2018-03-13 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 26/18 2018-03-13 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 27/18 2018-03-13 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 94/16 2018-03-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 235/15 2018-03-14 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 351/17 2018-03-14 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 298/17 2018-03-14 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 235/17 2018-03-14 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 273/17 2018-03-14 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 274/17 2018-03-14 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 302/17 2018-03-14 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 1/18 2018-03-14 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 16/18 2018-03-14 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 15/18 2018-03-14 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 20/18 2018-03-15 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 6/18 2018-03-15 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 32/18 2018-03-15 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 27/18 2018-03-15 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 33/18 2018-03-15 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 36/18 2018-03-15 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 35/18 2018-03-15 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 186/17 2018-03-16 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 184/17 2018-03-16 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 311/17 2018-03-16 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 189/17 2018-03-16 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 3/18 2018-03-16 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 25/18 2018-03-16 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 86/15 2018-03-16 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 29/18 2018-03-16 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RC 179/17 2018-03-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 9/18 2018-03-20 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 3/15 2018-03-20 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 37/18 2018-03-20 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 59/17 2018-03-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 138/17 2018-03-21 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2018-03-21 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 303/17 2018-03-21 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 188/17 2018-03-21 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 267/17 2018-03-21 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 349/17 2018-03-21 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 20/18 2018-03-22 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 4/18 2018-03-28 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 144/17 2018-03-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2018-03-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/18 2018-03-28 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 12/18 2018-03-28 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/16 2018-03-28 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 11/18 2018-03-28 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 145/17 2018-04-04 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 64/17 2018-04-04 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 14/18 2018-04-04 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 8/18 2018-04-04 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 9/18 2018-04-04 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 18/18 2018-04-04 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 123/17 2018-04-04 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 266/17 2018-04-04 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 6/18 2018-04-06 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 12/18 2018-04-06 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 183/17 2018-04-06 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 132/17 2018-04-06 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 220/17 2018-04-06 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 26/17 2018-04-10 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/18 2018-04-10 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III Opm 278/15 2018-04-11 - 00:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 24/18 2018-04-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 19/18 2018-04-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 32/18 2018-04-11 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 324/17 2018-04-11 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 26/17 2018-04-11 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 22/18 2018-04-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Opm 200/15 2018-04-11 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 4/18 2018-04-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 144/17 2018-04-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 159/17 2018-04-13 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/18 2018-04-13 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 12/18 2018-04-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 182/16 2018-04-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 11/18 2018-04-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RC 120/17 2018-04-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 282/17 2018-04-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 33/18 2018-04-18 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 34/18 2018-04-18 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 23/18 2018-04-18 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 31/18 2018-04-18 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 37/18 2018-04-18 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 39/18 2018-04-18 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 43/18 2018-04-18 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 187/17 2018-04-18 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 50/18 2018-04-20 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 49/18 2018-04-20 - 09:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 40/18 2018-04-20 - 09:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/17 2018-04-20 - 10:20 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-02-24 07:00:43

Rejestr zmian