Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 95/18 2018-06-25 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 220/18 2018-06-26 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 139/18 2018-06-26 - 11:40 217 Dorota Blajer
II W 212/18 2018-06-26 - 12:30 217 Dorota Blajer
II K 170/18 2018-06-27 - 00:00 217 Dorota Blajer
II W 206/18 2018-06-27 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 175/18 2018-06-27 - 09:30 217 Dorota Blajer
II Kp 96/18 2018-06-27 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 270/18 2018-06-27 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 436/17 2018-06-27 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 724/18 2018-06-27 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 22/18 2018-06-27 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 680/18 2018-06-27 - 13:00 217 Dorota Blajer
II Ko 650/18 2018-06-27 - 13:20 217 Dorota Blajer
II Ko 730/18 2018-06-27 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 662/18 2018-06-27 - 13:40 217 Dorota Blajer
II K 145/18 2018-06-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 111/18 2018-06-28 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 146/18 2018-06-28 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 115/18 2018-06-28 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 147/18 2018-06-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 117/18 2018-06-28 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 126/18 2018-06-28 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 130/18 2018-06-28 - 11:00 217 Dorota Blajer
II W 210/18 2018-06-28 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 88/18 2018-06-28 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 141/18 2018-06-29 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 105/18 2018-06-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 142/18 2018-06-29 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 469/17 2018-06-29 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II K 472/17 2018-06-29 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 157/18 2018-06-29 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II K 156/18 2018-06-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 414/17 2018-06-29 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II K 162/18 2018-06-29 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 152/18 2018-06-29 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 167/18 2018-06-29 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 159/18 2018-06-29 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 220/18 2018-06-29 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 752/18 2018-06-29 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 765/18 2018-06-29 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 757/18 2018-06-29 - 13:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 670/18 2018-06-29 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 777/18 2018-06-29 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 97/18 2018-07-03 - 08:30 209 Grażyna Pizoń
II K 36/18 2018-07-04 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 219/16 2018-07-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 165/18 2018-07-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 122/18 2018-07-09 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II W 288/18 2018-07-11 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 540/18 2018-07-11 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 98/18 2018-07-11 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 833/18 2018-07-11 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 862/18 2018-07-11 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 866/18 2018-07-11 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 859/18 2018-07-11 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 530/18 2018-07-12 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 792/18 2018-07-12 - 09:20 217 Dorota Blajer
II Ko 815/18 2018-07-12 - 10:20 217 Dorota Blajer
II Ko 818/18 2018-07-12 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 322/16 2018-07-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 45/18 2018-07-17 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 81/18 2018-07-18 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 138/18 2018-07-18 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 153/18 2018-07-20 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 253/18 2018-07-20 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 93/18 2018-07-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 160/18 2018-07-24 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 161/18 2018-07-24 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 163/18 2018-07-24 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 164/18 2018-07-24 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 725/18 2018-07-24 - 11:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 729/18 2018-07-24 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 90/18 2018-07-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 438/18 2018-07-24 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 791/18 2018-07-27 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 814/18 2018-07-27 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 819/18 2018-07-27 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 826/18 2018-07-27 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 827/18 2018-07-27 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 186/18 2018-07-27 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 166/18 2018-08-06 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 128/17 2018-08-07 - 10:30 216 Ewa Kopczyńska
II W 230/18 2018-08-08 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 239/18 2018-08-08 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 872/18 2018-08-08 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 187/18 2018-08-08 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 183/18 2018-08-08 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 185/18 2018-08-08 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II K 94/18 2018-08-17 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 42/18 2018-08-17 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 210/17 2018-08-17 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 87/18 2018-08-21 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 133/18 2018-08-21 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 158/18 2018-08-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/18 2018-08-22 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 144/18 2018-08-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 392/17 2018-08-24 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 169/18 2018-08-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 861/18 2018-08-27 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 865/18 2018-08-27 - 12:45 201 Krzysztof Dembowski
II Kop 6/18 2018-08-27 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 97/18 2018-08-29 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/18 2018-09-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Kp 106/18 2018-09-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2018-09-12 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nkd 38/18 2018-06-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 128/18 2018-06-25 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 57/18 2018-06-25 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 17/18 2018-06-25 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 106/18 2018-06-25 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 137/18 2018-06-25 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 11/18 2018-06-26 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 146/16 2018-06-26 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 49/18 2018-06-26 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 71/18 2018-06-26 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 24/18 2018-06-26 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 55/18 2018-06-26 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 107/18 2018-06-26 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 321/17 2018-06-26 - 13:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 28/18 2018-06-27 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 118/17 2018-06-27 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 289/17 2018-06-27 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nkd 80/17 2018-06-27 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 30/18 2018-06-27 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 27/18 2018-06-27 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 112/18 2018-06-27 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 277/17 2018-06-27 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 110/18 2018-06-27 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 111/18 2018-06-27 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 219/17 2018-06-28 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 119/18 2018-06-28 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 73/18 2018-06-28 - 09:40 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 113/18 2018-06-28 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 136/18 2018-06-28 - 10:10 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 87/18 2018-06-28 - 10:50 110 Ewa Kopczyńska
III RC 64/18 2018-06-28 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 66/18 2018-06-28 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 120/18 2018-06-28 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 57/17 2018-06-28 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 28/18 2018-06-29 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 60/18 2018-06-29 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/18 2018-06-29 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 66/18 2018-06-29 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 55/18 2018-06-29 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nkd 87/17 2018-06-29 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 354/17 2018-06-29 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 62/18 2018-06-29 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 77/18 2018-06-29 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 158/18 2018-07-03 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 159/18 2018-07-03 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 162/18 2018-07-03 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 141/18 2018-07-03 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 151/18 2018-07-03 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 157/18 2018-07-03 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 164/18 2018-07-03 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 150/18 2018-07-03 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 123/18 2018-07-03 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 34/18 2018-07-05 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 43/18 2018-07-05 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 49/18 2018-07-05 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 64/18 2018-07-05 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 136/18 2018-07-05 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 140/18 2018-07-05 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 300/17 2018-07-11 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 107/18 2018-07-11 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RC 115/17 2018-07-11 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 46/18 2018-07-11 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 47/18 2018-07-11 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 95/18 2018-07-11 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 116/18 2018-07-13 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 98/18 2018-07-13 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 59/17 2018-07-13 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 143/17 2018-07-13 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 97/18 2018-07-13 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 114/18 2018-07-13 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III Nkd 82/17 2018-07-13 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 149/15 2018-07-13 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RC 53/18 2018-07-13 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 18/18 2018-07-18 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 105/18 2018-07-18 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 96/18 2018-07-18 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Cps 36/18 2018-07-18 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 278/17 2018-07-18 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 122/18 2018-07-18 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 137/17 2018-07-18 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 99/18 2018-07-18 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 124/18 2018-07-18 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 62/18 2018-07-18 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 132/18 2018-07-18 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 137/18 2018-07-24 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 138/18 2018-07-24 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 51/18 2018-07-24 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 62/18 2018-07-24 - 11:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 46/18 2018-07-24 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 121/18 2018-07-24 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 23/18 2018-07-31 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 108/18 2018-07-31 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 6/18 2018-07-31 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 110/18 2018-08-02 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 2/18 2018-08-02 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 54/18 2018-08-02 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 31/18 2018-08-17 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 56/18 2018-08-17 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/17 2018-08-17 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 124/18 2018-08-17 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 17/18 2018-08-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 132/18 2018-08-17 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RC 10/18 2018-08-17 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 99/18 2018-08-22 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 118/18 2018-08-22 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 91/18 2018-08-22 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 59/18 2018-08-22 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RC 63/18 2018-08-22 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 91/17 2018-08-22 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 142/18 2018-08-22 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 143/18 2018-08-22 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 145/18 2018-08-22 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 90/18 2018-08-22 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 149/18 2018-08-22 - 13:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 161/18 2018-08-22 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 36/18 2018-08-24 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 6/18 2018-08-29 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 99/18 2018-08-29 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 103/18 2018-08-29 - 13:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 134/18 2018-08-31 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 39/18 2018-08-31 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/18 2018-08-31 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 160/18 2018-08-31 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 142/18 2018-08-31 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RC 70/18 2018-08-31 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 104/18 2018-08-31 - 13:50 219 Anna Lipiarz
III Nsm 58/18 2018-09-05 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 145/18 2018-09-05 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 133/18 2018-09-05 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RC 73/18 2018-09-05 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 14/18 2018-09-05 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 167/18 2018-09-05 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III RC 12/18 2018-09-07 - 09:00 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-06-24 18:27:03

Rejestr zmian