Spis aktualnych spraw sądowych

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.
Sprawy Cywilne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia


Sprawy Karne


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
II K 85/18 2018-10-22 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 433/18 2018-10-22 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1394/18 2018-10-22 - 09:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 453/18 2018-10-22 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 454/18 2018-10-22 - 10:10 201 Krzysztof Dembowski
II W 455/18 2018-10-22 - 10:20 201 Krzysztof Dembowski
II W 457/18 2018-10-22 - 10:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 440/18 2018-10-22 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II W 458/18 2018-10-22 - 10:40 201 Krzysztof Dembowski
II W 464/18 2018-10-22 - 10:50 201 Krzysztof Dembowski
II W 467/18 2018-10-22 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1276/18 2018-10-22 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II Kop 9/18 2018-10-22 - 13:10 201 Krzysztof Dembowski
II K 197/18 2018-10-22 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 220/18 2018-10-23 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 352/18 2018-10-23 - 10:20 217 Dorota Blajer
II W 393/18 2018-10-23 - 11:30 217 Dorota Blajer
II K 260/18 2018-10-24 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 271/18 2018-10-24 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 277/18 2018-10-24 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 210/18 2018-10-24 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 315/18 2018-10-24 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 263/18 2018-10-25 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 266/18 2018-10-25 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 268/18 2018-10-25 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 269/18 2018-10-25 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 279/18 2018-10-25 - 09:40 217 Dorota Blajer
II K 222/18 2018-10-25 - 10:40 217 Dorota Blajer
II K 257/18 2018-10-25 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 160/18 2018-10-25 - 12:00 217 Dorota Blajer
II Kp 161/18 2018-10-25 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 282/18 2018-10-26 - 08:30 216 Grażyna Pizoń
II K 155/18 2018-10-26 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 420/18 2018-10-26 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 275/18 2018-10-26 - 13:30 216 Grażyna Pizoń
II K 247/18 2018-10-29 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1304/18 2018-10-29 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 219/16 2018-10-29 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 288/18 2018-10-30 - 09:30 217 Dorota Blajer
II K 292/18 2018-10-30 - 10:00 217 Dorota Blajer
II K 284/18 2018-10-30 - 10:30 217 Dorota Blajer
II K 293/18 2018-10-30 - 11:00 217 Dorota Blajer
II Kp 173/18 2018-10-30 - 11:30 217 Dorota Blajer
II Ko 1312/18 2018-10-30 - 12:40 217 Dorota Blajer
II Ko 1413/18 2018-10-30 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 256/18 2018-11-05 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1313/18 2018-11-05 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 280/18 2018-11-05 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 273/18 2018-11-05 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 311/18 2018-11-05 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Kp 175/18 2018-11-05 - 13:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1302/18 2018-11-05 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 274/18 2018-11-06 - 09:00 217 Dorota Blajer
II W 305/18 2018-11-06 - 09:00 217 Dorota Blajer
II K 283/18 2018-11-06 - 10:00 217 Dorota Blajer
II Kp 190/18 2018-11-06 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II K 173/18 2018-11-07 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 128/17 2018-11-07 - 09:30 216 Ewa Kopczyńska
II W 326/18 2018-11-07 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 210/18 2018-11-07 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1350/18 2018-11-07 - 13:40 201 Krzysztof Dembowski
II W 321/18 2018-11-09 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 291/18 2018-11-09 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II W 357/18 2018-11-09 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 289/18 2018-11-09 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II K 295/18 2018-11-09 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1110/18 2018-11-09 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 281/18 2018-11-09 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 433/18 2018-11-09 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1288/18 2018-11-09 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 400/18 2018-11-09 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 168/18 2018-11-12 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1269/18 2018-11-12 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1273/18 2018-11-12 - 09:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1363/18 2018-11-12 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1372/18 2018-11-12 - 10:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1374/18 2018-11-12 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 338/17 2018-11-12 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 303/18 2018-11-12 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II W 490/18 2018-11-12 - 12:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1375/18 2018-11-12 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II K 190/18 2018-11-12 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1328/18 2018-11-14 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 230/18 2018-11-14 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 94/18 2018-11-14 - 11:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1352/18 2018-11-14 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 294/18 2018-11-14 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1153/18 2018-11-15 - 09:00 217 Dorota Blajer
II Ko 1278/18 2018-11-15 - 09:20 217 Dorota Blajer
II K 304/18 2018-11-15 - 10:00 217 Dorota Blajer
II W 486/18 2018-11-15 - 13:00 217 Dorota Blajer
II K 285/18 2018-11-16 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 189/18 2018-11-16 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 287/18 2018-11-16 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 290/18 2018-11-16 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 300/18 2018-11-16 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 121/18 2018-11-16 - 11:00 216 Grażyna Pizoń
II K 301/18 2018-11-16 - 11:20 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1366/18 2018-11-16 - 11:40 201 Krzysztof Dembowski
II K 299/18 2018-11-16 - 12:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 252/18 2018-11-16 - 13:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 138/18 2018-11-19 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1140/18 2018-11-19 - 12:30 201 Krzysztof Dembowski
II W 160/18 2018-11-19 - 13:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 302/18 2018-11-21 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II K 220/18 2018-11-21 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II W 477/18 2018-11-21 - 10:00 216 Grażyna Pizoń
II W 488/18 2018-11-21 - 11:30 216 Grażyna Pizoń
II K 217/18 2018-11-21 - 12:30 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1369/18 2018-11-28 - 09:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 307/18 2018-11-28 - 09:00 216 Grażyna Pizoń
II Ko 1370/18 2018-11-28 - 09:15 201 Krzysztof Dembowski
II Ko 1371/18 2018-11-28 - 09:30 201 Krzysztof Dembowski
II K 104/17 2018-11-28 - 10:00 201 Krzysztof Dembowski
II K 64/16 2018-11-28 - 11:00 201 Krzysztof Dembowski


Sprawy Rodzinne i Nieletnich


Sygnatura Data i godzina Numer sali Sędzia
III Nsm 108/18 2018-10-22 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 92/18 2018-10-22 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 62/18 2018-10-22 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 214/18 2018-10-22 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 223/18 2018-10-25 - 08:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 183/18 2018-10-25 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 198/18 2018-10-25 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 245/18 2018-10-25 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 253/18 2018-10-25 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 252/18 2018-10-25 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 156/18 2018-10-25 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 196/18 2018-10-29 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 204/18 2018-10-29 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 203/18 2018-10-29 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 66/18 2018-10-29 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 217/18 2018-10-29 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 209/18 2018-10-29 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 213/18 2018-10-29 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 212/18 2018-10-29 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 141/18 2018-10-30 - 08:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 225/18 2018-10-30 - 09:10 110 Ewa Kopczyńska
III RC 106/18 2018-10-30 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 105/18 2018-10-30 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 255/18 2018-10-30 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 170/18 2018-10-30 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 93/18 2018-10-30 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 177/18 2018-10-30 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 100/18 2018-10-30 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 175/17 2018-11-06 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 53/18 2018-11-06 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 78/18 2018-11-06 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 197/18 2018-11-06 - 11:10 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 57/17 2018-11-06 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 99/18 2018-11-06 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 260/18 2018-11-06 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 261/18 2018-11-06 - 13:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 159/17 2018-11-07 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 61/18 2018-11-07 - 10:10 219 Anna Lipiarz
III RC 113/18 2018-11-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 266/18 2018-11-07 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 263/18 2018-11-07 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III RC 19/18 2018-11-07 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 270/18 2018-11-07 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 275/18 2018-11-07 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 234/18 2018-11-08 - 08:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 136/18 2018-11-08 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 110/18 2018-11-08 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 263/17 2018-11-08 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 264/18 2018-11-08 - 11:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 267/18 2018-11-08 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 154/18 2018-11-08 - 12:45 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 166/18 2018-11-08 - 13:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 205/18 2018-11-09 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 89/18 2018-11-09 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 279/18 2018-11-09 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 281/18 2018-11-09 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 280/18 2018-11-09 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 282/18 2018-11-09 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 283/18 2018-11-09 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III RC 116/18 2018-11-09 - 12:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 212/18 2018-11-09 - 13:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 237/18 2018-11-09 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 236/18 2018-11-09 - 14:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 238/18 2018-11-09 - 14:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 239/18 2018-11-09 - 14:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 223/18 2018-11-12 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 229/18 2018-11-12 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 108/18 2018-11-12 - 10:15 110 Ewa Kopczyńska
III RC 109/18 2018-11-12 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 258/18 2018-11-12 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 67/18 2018-11-12 - 12:10 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 194/18 2018-11-12 - 12:50 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 272/18 2018-11-12 - 13:20 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 244/18 2018-11-13 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 111/18 2018-11-13 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 114/18 2018-11-13 - 10:45 110 Ewa Kopczyńska
III RC 93/17 2018-11-13 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 220/18 2018-11-13 - 12:15 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 247/18 2018-11-13 - 13:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 115/18 2018-11-14 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 268/18 2018-11-14 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 226/18 2018-11-14 - 10:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 271/18 2018-11-14 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 227/18 2018-11-14 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 274/18 2018-11-14 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 285/18 2018-11-14 - 13:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 219/18 2018-11-15 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 69/18 2018-11-15 - 09:45 110 Ewa Kopczyńska
III Nkd 70/18 2018-11-15 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III Nsm 228/18 2018-11-15 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 168/18 2018-11-20 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 227/18 2018-11-20 - 09:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 249/18 2018-11-20 - 10:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 306/17 2018-11-20 - 10:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 176/18 2018-11-20 - 11:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 175/18 2018-11-20 - 11:30 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 273/18 2018-11-20 - 12:00 110 Ewa Kopczyńska
III RNs 277/18 2018-11-20 - 12:30 110 Ewa Kopczyńska
III RC 278/15 2018-11-21 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 161/18 2018-11-21 - 09:40 219 Anna Lipiarz
III RNs 149/18 2018-11-21 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 11/18 2018-11-21 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III Nsm 231/18 2018-11-21 - 11:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 284/18 2018-11-21 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III Nsm 230/18 2018-11-21 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 88/18 2018-11-21 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 72/18 2018-11-23 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RC 84/17 2018-11-23 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RC 119/18 2018-11-23 - 12:00 219 Anna Lipiarz
III RC 107/18 2018-11-23 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 299/18 2018-11-23 - 14:00 219 Anna Lipiarz
III RC 95/18 2018-11-27 - 09:00 110 Ewa Kopczyńska
III RC 121/18 2018-11-28 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 298/18 2018-11-28 - 10:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 127/18 2018-11-28 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 300/18 2018-11-28 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 247/18 2018-11-28 - 12:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 301/18 2018-11-28 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 206/18 2018-11-30 - 09:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 289/18 2018-11-30 - 09:30 219 Anna Lipiarz
III RNs 291/18 2018-11-30 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 63/18 2018-11-30 - 10:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 293/18 2018-11-30 - 10:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 294/18 2018-11-30 - 11:10 219 Anna Lipiarz
III RNs 295/18 2018-11-30 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 234/18 2018-11-30 - 11:50 219 Anna Lipiarz
III RNs 296/18 2018-11-30 - 12:20 219 Anna Lipiarz
III RNs 297/18 2018-11-30 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 240/18 2018-11-30 - 13:00 219 Anna Lipiarz
III Nkd 76/18 2018-12-05 - 10:00 219 Anna Lipiarz
III RNs 290/18 2018-12-05 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 235/18 2018-12-05 - 11:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 242/18 2018-12-05 - 12:40 219 Anna Lipiarz
III Nsm 246/18 2018-12-07 - 11:00 219 Anna Lipiarz
III Nsm 244/18 2018-12-07 - 11:30 219 Anna Lipiarz
III Nsm 243/18 2018-12-07 - 12:30 219 Anna Lipiarz
III Nkd 79/18 2018-12-07 - 13:10 219 Anna Lipiarz


Wygenerowano z systemu dnia: 2018-10-22 17:27:05

Rejestr zmian