Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 45 o pow. 0,6949 ha, 46 o pow. 0,1445 ha,   2009 o pow. 0,1094 ha, 204/1 o pow. 0,7360 ha, 212 o pow. 0,5677 ha, 301 o pow. 1,5405 ha, 311 o pow. 0,7495 ha, 335 o pow. 0,6804 ha, 384 o pow. 0,5735 ha, 394 o pow. 0,2345 ha, 427 o pow. 0,9037 ha, 437 o pow. 0,3022 ha, 556 o pow. 0,0630 ha, 1428 o pow. 0,2214 ha, 1429 o pow. 0,1764 ha, 1430 o pow. 0,2645 ha, 1431 o pow. 0,6299 ha, 1432 o pow. 0,1522 ha, 1448 o pow. 0,1241 ha, 1449 o pow. 0,3207 ha, 1451 o pow. 0,2408 ha, 1453 o pow. 0,6188 ha, 1455 o pow. 0,1480 ha, 1767 o pow. 0,2409 ha, 1773 o pow. 1,0868 ha i 1801 o pow. 0,1841 ha położonej w Nowej Wsi, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 32 o pow. 1,4942 ha i 245 o pow. 1,6926 ha położonych w Hucie Krzeszowskiej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 46 o pow. 1,08 ha, 132 o pow. 0,56 ha, 177 o pow. 0,57 ha, 250/1 o pow. 0,29 ha, 308 o pow. 0,26 ha i 545 o pow. 0,20 ha, położonych w Szelidze, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 48 o pow. 0,8234 ha i 62 o pow. 1,5549 ha położonych w Sierakowie, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 41 o pow. 0,78 ha położonej w Hucie Podgórnej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 515 o pow. 0,0742 ha, 516 o pow. 0,3163 ha, 517 o pow. 0,1959 ha, 619 o pow. 0,0848 ha, 620 o pow. 0,1960 ha, 621 o pow. 0,0644 ha, 622 o pow. 0,1272 ha, 758 o pow. 0,0775 ha, 762 o pow. 0,3869 ha, 1264 o pow. 0,1224 ha, 1265 o pow. 0,2566 ha, 1345 o pow. 0,8147 ha, 1358 o pow. 0,6457 ha, 1359 o pow. 0,4098 ha, 1617 o pow. 0,7949 ha, 1618 o pow. 0,0689 ha, 1681 o pow. 0,4359 ha, 1682 o pow. 0,4670 ha, 1699 o pow. 0,2024 ha, 1700 o pow. 0,6780 ha, 1735 o pow. 0,4483 ha, położonych w Hucie Nowej, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 265 o pow. 0,01 ha, 266 o pow. 0,18 ha, 269 o pow. 0,01 ha, 270 o pow. 0,19 ha, 274 o pow. 0,30 ha, 383 o pow. 0,07 ha, 384 o pow. 0,21 ha, 395 o pow. 0,04 ha, 396 o pow. 0,14 ha, 566 o pow. 0,11 ha, 577 o pow. 0,06 ha, 609 o pow. 0,34 ha, 620 o pow. 0,47 ha, 650 o pow. 0,07 ha, 661 o pow. 0,04 ha, 693 o pow. 0,15 ha, 704 o pow. 0,23 ha, 734 o pow. 0,25 ha, 745 o pow. 0,15 ha, 826 o pow. 0,67 ha, 841 o pow. 0,66 ha, 876 o pow. 0,14 ha, 891 o pow. 0,15 ha, 984 o pow. 0,16 ha, 999 o pow. 0,16 ha, 1034 o pow. 0,17 ha, 1049 o pow. 0,15 ha, 1397 o pow. 0,97 ha, 1398 o pow. 0,15 ha, 1470 o pow. 1,12 ha, 1471 o pow. 0,01 ha, 1526 o pow. 0,14 ha, 1545 o pow. 0,13 ha, 1577 o pow. 0,03 ha, 1592 o pow. 0,10 ha, 1611 o pow. 0,24 ha, 1701 o pow. 0,51 ha, 1720 o pow. 0,62 ha, 1752 o pow. 1,24 ha, 1778 o pow. 0,78 ha, 1810 o pow. 0,20 ha, 1829 o pow. 0,20 ha, 1908 o pow. 0,05 ha, 1941/1 o pow. 0,32 ha, 1941/2 o pow. 0,06 ha, 1956 o pow. 0,14 ha, 1957 o pow. 0,05 ha, położonych w Lesie Uchodów, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 5089 o pow. 0,5967 ha, 5092 o pow. 0,2926 ha, 5126 o pow. 0,4988 ha, 5164 o pow. 0,6218 ha, 5167 o pow. 0,3031 ha, 5235 o pow. 0,5124 ha, 5240 o pow. 0,1348 ha, 5276 o pow. 0,5444 ha, 5286 o pow. 0,1744 ha, 5335 o pow. 0,2392 ha i 5345 o pow. 0,1362 ha położonych w Hucie Nowej Las, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 12 o pow. 1,3188 ha, 22 o pow. 1,3105 ha, 102/2 o pow. 1,59 ha położonych w Derylakach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

Zrzewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak - po rozpoznaniu w dniu 31 października 2016 roku w Nisku sprawy na posiedzeniu niejawnym z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Marczakowi o zapłatę kwoty 5.909,45 zł, z a r z ą d z a:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Moniki Urbańskiej, Kancelaria Notarialna w Sokołowie Małopolskim o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Romanie Graczyku synu Stefana i Władysławy (rep. A 5596/2016) na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza;