Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 10 o pow. 1,0294 ha, 372 o pow. 0,1025 ha, 378 o pow. 0,1281 ha, 383 o pow. 0,2268 ha, 439 o pow. 0,0682 ha, 500 o pow. 0,0889 ha, 517 o pow. 0,0332 ha, 524 o pow. 0,2726 ha, 567 o pow. 0,2709 ha, 575 o pow. 0,5075 ha, 593 o pow. 0,2364 ha, 621 o pow. 0,0804 ha, 627 o pow. 0,3586 ha, 668 o pow. 0,0048 ha, 678 o pow. 0,0095 ha, 679 o pow. 0,0052 ha, 691/1 o pow. 0,4667 ha, 715/5 o pow. 0,4524 ha, 716/2 o pow. 0,4718 ha, 717/2 o pow. 0,5375 ha, 725/2 o pow. 1,8137 ha, 725/4 o pow. 1,2277 ha, 735 o pow. 0,9453 ha, 790/1 o pow. 0,0600 ha, 797 o pow. 0,0454 ha, 808/1 o pow. 0,1340 ha, 921 o pow. 0,8535 ha, 2195/1 o pow. 0,0675 ha, 2127 o pow. 0,1135 ha, 2109/2

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 733/2 o pow. 0,1699 ha, 733/4 o pow. 0,0105 ha, 1001 o pow. 0,0922 ha, 1005/2 o pow. 0,1130 ha, 1039 o pow. 0,5040 ha, 1041 o pow. 1,9629 ha, 1050 o pow. 0,4973 ha, 1050/1 o pow. 0,0181 ha, 1053 o pow. 0,2596 ha, 1057/2 o pow. 0,4505 ha, 1063 o pow. 0,6219 ha, 1078 o pow. 0,1140 ha, 1091 o pow. 0,4166 ha, 1092 o pow. 0,2545 ha, 1120 o pow. 0,0834 ha, 1124 o pow. 0,1092 ha, 1148 o pow. 0,2025 ha, 1163/1 o pow. 0,2194 ha, 1176/1 o pow. 0,2498 ha, 1177/1 o pow. 0,1474 ha, 1194 o pow. 0,4574 ha, 1244 o pow. 1,0740 ha, 1249 o pow. 1,5825 ha, 1293 o pow.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 45 o pow. 0,6949 ha, 46 o pow. 0,1445 ha,   2009 o pow. 0,1094 ha, 204/1 o pow. 0,7360 ha, 212 o pow. 0,5677 ha, 301 o pow. 1,5405 ha, 311 o pow. 0,7495 ha, 335 o pow. 0,6804 ha, 384 o pow. 0,5735 ha, 394 o pow. 0,2345 ha, 427 o pow. 0,9037 ha, 437 o pow. 0,3022 ha, 556 o pow. 0,0630 ha, 1428 o pow. 0,2214 ha, 1429 o pow. 0,1764 ha, 1430 o pow. 0,2645 ha, 1431 o pow. 0,6299 ha, 1432 o pow. 0,1522 ha, 1448 o pow. 0,1241 ha, 1449 o pow. 0,3207 ha, 1451 o pow. 0,2408 ha, 1453 o pow. 0,6188 ha, 1455 o pow. 0,1480 ha, 1767 o pow. 0,2409 ha, 1773 o pow. 1,0868 ha i 1801 o pow. 0,1841 ha położonej w Nowej Wsi, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 32 o pow. 1,4942 ha i 245 o pow. 1,6926 ha położonych w Hucie Krzeszowskiej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 46 o pow. 1,08 ha, 132 o pow. 0,56 ha, 177 o pow. 0,57 ha, 250/1 o pow. 0,29 ha, 308 o pow. 0,26 ha i 545 o pow. 0,20 ha, położonych w Szelidze, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 48 o pow. 0,8234 ha i 62 o pow. 1,5549 ha położonych w Sierakowie, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 41 o pow. 0,78 ha położonej w Hucie Podgórnej, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 515 o pow. 0,0742 ha, 516 o pow. 0,3163 ha, 517 o pow. 0,1959 ha, 619 o pow. 0,0848 ha, 620 o pow. 0,1960 ha, 621 o pow. 0,0644 ha, 622 o pow. 0,1272 ha, 758 o pow. 0,0775 ha, 762 o pow. 0,3869 ha, 1264 o pow. 0,1224 ha, 1265 o pow. 0,2566 ha, 1345 o pow. 0,8147 ha, 1358 o pow. 0,6457 ha, 1359 o pow. 0,4098 ha, 1617 o pow. 0,7949 ha, 1618 o pow. 0,0689 ha, 1681 o pow. 0,4359 ha, 1682 o pow. 0,4670 ha, 1699 o pow. 0,2024 ha, 1700 o pow. 0,6780 ha, 1735 o pow. 0,4483 ha, położonych w Hucie Nowej, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 265 o pow. 0,01 ha, 266 o pow. 0,18 ha, 269 o pow. 0,01 ha, 270 o pow. 0,19 ha, 274 o pow. 0,30 ha, 383 o pow. 0,07 ha, 384 o pow. 0,21 ha, 395 o pow. 0,04 ha, 396 o pow. 0,14 ha, 566 o pow. 0,11 ha, 577 o pow. 0,06 ha, 609 o pow. 0,34 ha, 620 o pow. 0,47 ha, 650 o pow. 0,07 ha, 661 o pow. 0,04 ha, 693 o pow. 0,15 ha, 704 o pow. 0,23 ha, 734 o pow. 0,25 ha, 745 o pow. 0,15 ha, 826 o pow. 0,67 ha, 841 o pow. 0,66 ha, 876 o pow. 0,14 ha, 891 o pow. 0,15 ha, 984 o pow. 0,16 ha, 999 o pow. 0,16 ha, 1034 o pow. 0,17 ha, 1049 o pow. 0,15 ha, 1397 o pow. 0,97 ha, 1398 o pow. 0,15 ha, 1470 o pow. 1,12 ha, 1471 o pow. 0,01 ha, 1526 o pow. 0,14 ha, 1545 o pow. 0,13 ha, 1577 o pow. 0,03 ha, 1592 o pow. 0,10 ha, 1611 o pow. 0,24 ha, 1701 o pow. 0,51 ha, 1720 o pow. 0,62 ha, 1752 o pow. 1,24 ha, 1778 o pow. 0,78 ha, 1810 o pow. 0,20 ha, 1829 o pow. 0,20 ha, 1908 o pow. 0,05 ha, 1941/1 o pow. 0,32 ha, 1941/2 o pow. 0,06 ha, 1956 o pow. 0,14 ha, 1957 o pow. 0,05 ha, położonych w Lesie Uchodów, gmina Harasiuki.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 5089 o pow. 0,5967 ha, 5092 o pow. 0,2926 ha, 5126 o pow. 0,4988 ha, 5164 o pow. 0,6218 ha, 5167 o pow. 0,3031 ha, 5235 o pow. 0,5124 ha, 5240 o pow. 0,1348 ha, 5276 o pow. 0,5444 ha, 5286 o pow. 0,1744 ha, 5335 o pow. 0,2392 ha i 5345 o pow. 0,1362 ha położonych w Hucie Nowej Las, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 12 o pow. 1,3188 ha, 22 o pow. 1,3105 ha, 102/2 o pow. 1,59 ha położonych w Derylakach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.