Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Nisku, pl. Wolności 14, 37 – 400 Nisko, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

PREZES SĄDU REJONOWEGO W NISKU

Załącznik Nr 1do zarządzenia A – 0011 – 23/15 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 26 października 2015r.

 Regulamin Biura Obsługi Interesantów

oraz Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Nisku

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu we współpracy z Karpackim Centrum Mediacji i Polskim Centrum Mediacji II Odział w Stalowej Woli zaprasza Państwa na spotkanie poświęcone mediacji, które odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 16. W ramach spotkania zaplanowano referaty,  warsztaty i dyskusję dot.  problematyki  mediacji sądowej i pozasądowej. Spotkanie ma charakter otwarty – wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy! Więcej informacji  pod adresem: www.tarnobrzeg.so.gov.pl, Kontakt:  SSR Beata Grzybowska -  koordynator ds. mediacji w SO w Tarnobrzegu , tel. 508993589, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Przedstawiam dwie uchwały Krajowej Rady Sądowniczej podjęte w związku z wypowiedziami osób pełniących funkcje publiczne, dotyczącymi tymczasowego orzeczenia Sądu Rejonowego w Nisku o umieszczeniu małoletnich dzieci w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i rodzinie zastępczej. Ponadto informuję, iż Pan Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski w nagraniu z dnia 22.08.2015 r. emitowanym w Radio Maryja „Rozmowy niedokończone” podał nieprawdziwe informacje, iż w okresie 2010-2015 Sąd Rejonowy w Nisku w 173 sprawach odebrał rodzicom 358 dzieci, gdy w okresie 2010-2015 w Sądzie Rejonowym w Nisku toczyło się 49 postępowań sądowych, które zakończyły się umieszczeniem 52 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej i 35 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Z poważaniem:
Prezes Sądu Rejonowego w Nisku
Anna Lipiarz

Informujemy, że Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Nisku został przeniesiony do budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych przy ulicy 3 Maja 32.

Sąd Rejonowy w Nisku
Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 32
37-400 Nisko

telefon: 15 841 35 00 (wew. 106)

Wydruk

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 2083/1 o pow. 0,28 ha i 2109/1 o pow. 0,23 ha położonych w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 443/2 o pow. 0,19 ha i 575/2 o pow. 0,02 ha położonych w Szelidze, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 489 o pow. 0,09 ha położonej w Szelidze, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 240/2 o pow. 0,03 ha i 434/2 o pow. 0,07 ha położonych w Szelidze, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 1154 o powierzchni 0,12 ha położonej w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 691/9 o pow. 0,35 ha, 691/11 o pow. 0,30 ha i 691/12 o pow. 0,05 ha położonych Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.