ogłoszenie o zasiedzeniu I ns 95/17

Nisko, dnia 09.02.2018 r.                          sygn. akt I Ns 95/17     OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIERDZENIE  ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI    

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 95/17 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Piotra i Anny Cagara z uczestnictwem Gminy Nisko, Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Racławicach, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 510/1 o pow. 0,7526 ha
i 509 o pow. 0,5242 ha, dla których urządzona jest księgi wieczysta Kw. Nr. TB1N/00008836/1 – w miejsce Skarbu Państwa-Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Rzeszowie.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Anna Lipiarz

 

Rejestr zmian