I Ns. 305/17 ogłoszenie


"Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Trzuskot, córce Jana i Zofii, urodzonej dnia 5.02.1913 r., w Zarzeczu, zmarłej dnia 7.12.2001 r., w Nisku, sygn. akt I Ns.  305/17. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”  SSR Dorota Korman- Włodarska.

 

Rejestr zmian