Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2018 kasa Sądu Rejonowego w Nisku będzie nieczynna.

Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia. Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018”. przekazanego nam przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mając na względzie dotarcie do jak największej liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji o naszych Ośrodkach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Państwa siedzibie oraz na stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12. 03 . 2018 r.  kasa tut.Sądu będzie czynna do godz. 12:00. Wpłaty należy wpłacać w banku lub na poczcie (z tytułu dochodów budżetowych/opłaty, grzywny, opłaty wieczystoksięgowe na konto 04 1010 1528 0001 4322 3100 0000, z tytułu zaliczek na biegłych i opłaty za wpis do rejestru spadkowego należy wpłacać na konto 24 1130 1105 0005 2158 2920 0004).

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie zapraszają na konferencję prasową nt. budowy nowej siedziby sądu i prokuratury w Nisku oraz nowej inwestycji Służby Więziennej w powiecie Tarnobrzeskim, która odbędzie się 12.03.2018r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Nisku, ul. Plac Wolności 14.

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych - w dniach od 19 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl można uzyskać informacje na temat samej akcji, a także informacje o podmiotach świadczących pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2018.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 października 2017 roku dzień 2 stycznia 2018 roku jest dniem wolnym od pracy, za święto 6 stycznia 2018 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 1(32)2017.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 kwietnia 2017, kasa Sądu Rejonowego w Nisku będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 7 marca 2017 roku