Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych - w dniach od 19 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl można uzyskać informacje na temat samej akcji, a także informacje o podmiotach świadczących pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2018.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 października 2017 roku dzień 2 stycznia 2018 roku jest dniem wolnym od pracy, za święto 6 stycznia 2018 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer elektronicznej wersji kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” nr. 1(32)2017.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 kwietnia 2017, kasa Sądu Rejonowego w Nisku będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 7 marca 2017 roku

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-26 lutego 2017 r. akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Sąd Rejonowy w Nisku włączy się w tegoroczną akcję poprzez pełnienie dyżurów przez asystenta sędziego i referendarza w dniach od 20 lutego do 24 lutego 2017 r.

Dyżury będą pełnione w budynku Sądu Rejonowego w Nisku przy ul. 3 Maja 32, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-12.00, w p. 9.

25 czerwca Krajowa Rada Kuratorów ustanowiła Dniem Kuratora Sądowego. Uroczyste obchody Dnia Kuratora Sądowego odbędą się podczas VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów, w dniu 22 czerwca 2016 r., w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Informujemy, że w dniach 22 – 27  lutego 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest  to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Już dzisiaj zapraszamy na stronę internetową (kliknij, aby otworzyć) poświęconą darmowej pomocy prawnej. Celem portalu jest również określenie, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.